Vezelverzadigingspunt hout

Volledig droog hout zal, als het in een vochtigere omgeving komt, in eerste instantie water opnemen in de celwanden. Het maximale houtvochtgehalte dat zo bereikt kan worden, heet het vezelverzadigingspunt (VVP). Het VVP is karakteristiek voor een houtsoort, en is afhankelijk van de volumieke massa, de opbouw van . Als het hout droogt in zijn toepassing dan zou het kunnen krimpen, vervormen en scheuren.

Krimpen en zwellen treedt op beneden het vezelverzadigingspunt.

Boven het vezelverzadigingspunt zal er geen gebonden. Lineaire uitzettingscoëfficiënt. De uitzettingscoëfficiënt van hout bij temperatuurverhoging is zeer gering en kan in de praktijk als verwaarloosbaar worden beschouwd.

Omdat hout bij verwarming vocht verliest treedt beneden het vezelverzadigingspunt krimp op die aanmerkelijk groter is dan de . Krimp en zwelling van hout , Verband tussen vochtgehalte en krimp (of zwelling). Het vochtgehalte waarboven het hout niet meer zwelt of waaronder het krimpt noemt men het vezelverzadigingspunt. De maatveranderingen van het hout zijn dus hoofdzakelijk te wijten aan het verlies (krimp) of de opname (zwelling) van water bij een houtvochtgehalte dat lager ligt dan het vezelverzadigingspunt.

De warmtegeleidingcoëfficiënt Lambda van hout is enigszins afhankelijk van de volumieke massa, terwijl de invloed van het vochtgehalte, beneden het vezelverzadigingspunt verwaarloosbaar is.

De Lambda-waarde van hout is in tangentiale en radiale richting gelijk. In de longitudinale richting (de lengte richting) is de . Wanneer het hout vanaf het vezelverzadigingspunt nog meer vocht kwijtraakt moet dit dus uit de celwanden komen, waardoor deze gaan vervormen. Het hout moet voor het gebruik worden gedroogd waarbij het meeste vrije water wordt verwijderd. Het hout wordt afhankelijk van zijn natuurlijke omgeving gedroogd en wordt zo behandeld dat het bruikbaar is . Ze breken de ondergrond waarop ze leven echter niet af. De belangrijkste voorwaarde voor de ontwikkeling van zwammen is vocht.

Sporen kunnen enkel kiemen in hout waarvan het vochtgehalte rond of boven het vezelverzadigingspunt van het hout ligt. Dit noemen we vers hout. Na het zagen van de stam in planken zal dit hout op natuurlijke wijze door wind en temperatuur het meeste houtvocht los laten. We noemen dat natuurlijk drogen. Er is echter een punt , het vezelverzadigingspunt , waarbij de planken en balken het hout niet meer na natuurlijke droging zal los laten.

Let op: dit zijn waarden voor hout met een vezelverzadigingspunt van minder dan in water (limiet voor Ipe). Dat gebeurt weinig onder de buitenomstandigheden (waar het vezelverzadigingspunt bijna altijd hoger is). In het algemeen is het hout natter en je zal bijna geen krimp of zwelling hebben.

Er stelt zich in het onbewerkte hout een evenwicht in tussen het relatieve vochtgehalte van de lucht en de houtvochtigheid. De celwanden blijven gevuld met water (het zogenaamde vezelverzadigingspunt ) totdat de relatieve luchtvochtigheid lager komt te liggen dan deze overeenstemmend met de houtvochtigheid.

Alle stammen worden ontschorst (hiermee voorkomen we risico op worm), na het zagen verzorgen en drogen we in ons eigen bedrijf te Maasmechelen ( Hout Service NV). We streven er naar om het hout pas in de droogkamer te plaatsen, wanneer het vezelverzadigingspunt bereikt is. Bedoeld worden hier opvattingen en uitspraken in verband met het vochtgehalte van hout , alsmede betreffende het vezelverzadigingspunt , en de daaraan verbonden konsekwenties. In het ondervolgende worden omtrent deze zaken eenige beschou- wingen en conclusies gepubliceerd die in verband met, en op grond van.

Nat hout is hout met een vochtgehalte groter dan of gelijk aan het vezelverzadigingspunt. Het randvochtgehalte is het gemiddelde vochtgehalte van de randzone, dit wil zeggen de zone met een dikte van ¼ van de totale dikte (= breedte) van een stuk hout. Title, Over het vochtgehalte en het vezelverzadigingspunt van hout. Het is de sterkte van het hout in groene of natte toestand.

Het vezelverzadigingspunt ligt bij de meeste Europese houtsoorten in de buurt van. Zodra het vochtgehalte echter .