Tengels dak

Dakpannen die gebruikt worden voor het dekken van daken hebben een neus of nok waarmee ze worden opgehangen aan horizontale latten, panlatten van ca × mm. Zouden de panlatten rechtstreeks op het dakbeschot gespijkerd zijn, dan zou bij mogelijk doorslaand regenwater, dit boven de latten op het . Nadat de dakpannen op de panlatten zijn geleg is er door deze constructie altijd ruimte tussen de dakpannen en het dakbeschot. Dit zorgt voor een goede ventilatie met een positief effect op de levensduur van het dak als gevolg.

Tengels en panlatten worden ook toegepast als constructiehout voor wanden en plafonds. Daken met betondakpannen.

PanLatten en tengeLs tengellatten voor betonpannen hebben bij voorkeur een dikte van à mm. Daktengels zijn de houten latten op het dakbeschot van een pannendak, die verticaal vanaf de nok naar de onderkant van het dak lopen. Deze latten hebben onderling een gelijke afstand en zorgen voor voldoende ventilatie onder de dakpannen.

Op deze daktengels bevestigt men horizontaal de houten . Ruwe tengels NE met een kopmaat van 11×40mm en een lengte van 4. Tengels worden gebruikt om ruimte te creëren tussen het (onder) dak en de panlatten, tevens sluiten ze enige naden af. Spaanplaatschroeven RVS 4. Vuren daktengel 11x38mm ruw lengte 480cm. Vurenhout met een netto kopmaat van 11x38mm (kan door een zeer fijne bezaging maximaal 1mm afwijken).

Deze kopmaat wordt vooral gebruikt als tengel op het dak. Deze houten tengellatten zijn ideaal voor het maken van een ventilerend dak. Maak deze dan vast op uw plaatmateriaal of vellingdelen. Bevestig hierop uw panlatten.

Een lat die tussen het dakbeschot en de panlatten wordt aangebracht. Deze lat loopt van nok naar dakvoet en zorgt voor voldoende ventilatie onder de pannen. Zie dakisolatie, allerlei termen in relatie tot het dak ( figuur B).

Meestal worden de panlatten op verticale tengels gespijkerd zodat er onder de pannen een luchtstroom heerst. Meten en uitproberen voor je heel je dak doet, is belangrijk, zodat je niet met stukjes dakpan moet gaan werken. Spijker de eerste panlat boven de dakgoot op de hoge kant vast. Zo komt de dakpan iets hoger te . Vraag: pannendak zonder tengels onder panlatten.

Bij de toevallige controle van de constructie na recente lekkage door scheef liggende pannen geeft de controlerende dakdekker aan dat de constructie niet klopt. Sparing tekenen in een schuin dak met dakpannen, tengels en panlatten. Ik heb tuiles mecaniques met een afstand tussen de panlatten van cm. De onderliggende dakconstructie is wat een keramisch hellend dak recht houdt.

Daarom is het belangrijk dat u voldoende dikke latten gebruikt voor de tengellatten en de panlatten. Hier een overzicht van de minimumsecties. Minimumsectie van de tengellat.

Voor de tengellat is een dikte van mm aangewezen. Moeten de panlatten van uw dak gedeeltelijk of helemaal vervangen worden? Vergelijk prijzen van dakdekkers voor het leggen van daklatten en tengels ! Een tengel is een lat die gebruikt wordt onder panlatten. Vuren geschaafd bouwhout, is hout wat gebruikt wordt voor constructieve doeleinden.

Door de combinatie van een laag gewicht,. Vanoudsher bestond het dakbeschot van de beschoten daken uit brede delen. De naden tussen deze delen werden afgedicht met tengels.

In de tweede helft van de vorige eeuw werden de dakbeschot delen smaller en de tengelafstand groter, waardoor er veel kieren en naden ontstonden. Om deze naden af te dichten .