Scholen stadskanaal

Bekijk hier leerling aantallen naar leeftij uitstroom naar het VMBO, de HAVO of het VWO, eindtoets scores, gegevens van de onderwijsinspectie, het percentage zittenblijvers en meer! Op deze site treft u informatie aan over CBS De Ark, over het onderwijs dat op onze school wordt gegeven en over de activiteiten en projecten die worden georganiseerd. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie over onze school ? Neemt u dan gerust contact met ons op, via e-mail of telefoon.

De scholen zijn beoordeeld en met elkaar vergeleken.

Vind hier informatie om een geschikte school te kiezen. De Stichting verzorgt basisonderwijs voor scholen in de provincie Groningen en Drenthe. Om de missie te bereiken, geeft de Scholengroep kaders aan waarbinnen de scholen vorm kunnen geven aan een eigen identiteit en onderwijskundige visie.

Hierbij staan effectieve samenwerking, . Welkom op de website van CBS de Maarsborg. Leuk dat u een kijkje neemt. Wij zijn een christelijke basisschool in de wijk Maarsveld.

De missie van onze school is: “In geborgenheid groeien. Drie van deze scholen worden gecoördineerd vanuit Welstad: Musselkanaal, Cereswijk en Parkwijk. De Brede School is een samenwerkingsverband tussen welzijn, onderwijs en andere organisaties die betrokken zijn bij vergroting van de ontwikkelingskansen . In het pand komen drie bestaande scholen en een peuterspeelzaal. STADSKANAAL – Het college gaat de raad voorstellen totaal € miljoen beschikbaar te stellen voor nieuwbouw van drie bestaande scholen en een peuterspeelzaal onder één dak.

Hiervan is € miljoen daadwerkelijk bestemd voor de nieuwbouw. De resterende € miljoen is nodig voor een aantal . Het eerder genoemde aantal inwoners van ca 1. Het voedingsgebied van de scholen , de sportvereniging en het buurthuis is echter veel groter. Stadskanaal telt vier zogeheten Brede Scholen. Aardig is dat de sportvereniging (SETA) de gebiedsbegrenzing (in ruimere zin) in haar naam heeft, . Er is geen informatie beschikbaar voor deze pagina.

Tijdens het graven van het Stads-Kanaal werden ook al de eerste woningen langs het kanaal gebouwd. Voor onderwijs waren de kinderen echter . Een ieder moet zich welkom voelen. Wij realiseren dit door vakbekwame en bevlogen leerkrachten met hart voor uw kind.

Centraal in school staat het leren van elkaar. Dit kan alleen als er een veilige sfeer is. Deze vruchtbare samenwerking. Het Noorderpoort vindt deze afdelingen, ook gezien de krimp in de bevolking die de komende jaren . Vries is een school met een open en laagdrempelig karakter.

Wij streven naar een veilige en vertrouwde sfeer op onze school. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan en wij willen graag dat elk kind tot zijn recht komt. Aan de buitenkant zou je het niet zeggen. Maar de binnenkant spreekt andere taal! Eigenlijk staan alleen de buitenmuren nog overeind.

Er wordt druk gebouwd aan de Maarsdreef. De kwaliteit van het onderwijs op o. Dit blijkt uit een onderzoek dat wij hier uitgevoerd hebben. Omdat de basiskwaliteit zwak is, intensiveren wij het toezicht. Lees meer over dit oordeel .