Piketten betekenis

Een paaltje, meestal met een oranjerode kop, dat wordt gebruikt om het te bouwen object te markeren, maar ook wel om de plaats te markeren waar de heipaal moet komen. Bent u hier via een pagina in terechtgekomen? De betekenis is daarbij gelijkend: een standpunt markeren om de ruimte in een onderhandeling af te bakenen. Een houten paaltje om een tent mee vast te zetten en of een paard aan vast te binden wordt ook piketpaal genoemd.

Een piketdienst is een wachtdienst in het leger of elders. Een schroefpiket is een metalen staaf, .

Frans: piquet: gepunt paaltje, verkleiningsvorm van pic. De term is afkomstig uit de landmeetkunde. Als de tent recht staat kunnen we de piketten in de grond kloppen. Weet ge nog een andere betekenis voor deze term? Een gebied of een opvatting markeren door aan te geven wat de randvoorwaarden zijn of hoe de . Het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in het gratis woordenboek.

Wil je meer woorden en mogelijkheden? In bepaalde gevallen kan ook men de rooilijnen voor de zijgevels en de achtergevel aangeven.

De Dienst Bouw en Woningtoezicht van de gemeente komt de rooilijnen uitzetten. Op de kruisende van erfscheiding en voorgevelrooilijn lijnen plaatsen zij piketten , de bovenkant rood geschilderd om goed op te vallen. Voldoen deze oproepdiensten aan de voorwaarden van een consignatiedienst?

Dan gelden de regels die in de Arbeidstijdenwet . In een grote onderneming zal er altijd een stakingspiket zijn waar vakbondssecretarissen, militanten en déléguées van de verschillende vakbonden zich verzamelen. Tegelijk dient een piket als centraal punt . Vanaf het moment dat u in verzekering bent gesteld (u wordt na een verhoor dus niet weer vrijgelaten), heeft u volgens de wet recht op een advocaat. De tweede betekenis van piket is een groep soldaten, politieagenten of bijvoorbeeld brandweerlieden, die dadelijk gereed zijn om uit te rukken. Piket advocaat – piketregeling. Er zal wel een relatie . De informatie staat overzichtelijk gepresenteerd.

Zoek alle woorden van de Nederlandse taal op via de zoekfunctie van deze woordenlijst. De contouren van de nationale staking van maandag beginnen zich langzaam maar zeker af te tekenen. Duidelijk is dat de vakbonden het zwaar geschut zullen bovenhalen.

Vliegende piketten , het afzetten van strategische kruispunten,. ACV, ABVV en ACLVB willen vooral het signaal geven dat ze het .