Obs de triangel

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder.

Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan. Hierdoor verandert er regelmatig iets in het reilen en zeilen op onze school.

We streven er naar al het goede te behouden en te verbeteren wat verbeterd kan worden. Een school voor primair onderwijs die, naast de gebruikelijke aandacht voor de kerndoelen, aandacht schenkt aan cultuur onderwijs en alles wat daarmee samenhangt. Voor geïnteresseerde stagiaires die graag stage willen lopen op de Triangel : klik op de afbeelding hiernaast om naar de profielschets van onze school te gaan.

Op de site staat veel informatie voor ouders die al kinderen hebben op onze school. Natuurlijk is de site ook bedoeld om eventueel nieuwe ouders te informeren. Welkom op de website van OBS de Triangel.

We zijn een grote basisschool, waar ruim 6kinderen zich thuis mogen . Bent u op zoek naar een kleinschalige basisschool in de wijk Seghwaert?

Dan bent u bij de Triangel aan het goede adres. De Triangel behoort tot de top van Nederland! De sfeer in de school wordt gekenmerkt door aandacht en zorg voor iedere leerling, met als slogan: ieder kind is uniek en wordt gekend.

Wilt u meer weten, maakt u dan een afspraak voor een gesprek . Maak een gratis website. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Nieuwsgierig naar onze basisschool? U bent van harte welkom om een bezoek te brengen aan onze school!

Dit is de website van obs Triangel. De kwaliteit van het onderwijs op o. Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs voor de menselijke ziel. Wie veel vraagt, zal veel leren en veel onthouden. De meeste ideeën over onderwijs zijn niet nieuw, maar niet iedereen kent de oude ideeën.

De school mag geen voorbereiding zijn op het leven, . Wij bieden een veilige en stimulerende omgeving waar kinderen zich volledig ontplooien (op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied). Naast taal, rekenen en wereldoriëntatie zijn er creatieve vakken zoals dramatische expressie, beeldende vorming en muziek, gegeven door .

Een school met aantrekkelijk en modern onderwijs, waarin lezen een belangrijke plek inneemt. In dit digitale tijdperk zien wij het belang van lezen. Vooral het plezier in lezen willen wij onze leerlingen meegeven.

Stichting Surplus is verantwoordelijk voor het openbaar (speciaal) basisonderwijs in de gemeenten Hollands Kroon en Schagen. Tevens willen we een indruk geven van onze school in al zijn facetten voor ouders, die op zoek zijn naar een school voor hun .