Nvwa hout

De NVWA controleert of hout voldoet aan de EU-regels. Bijvoorbeeld of voor de handel bestemd hout niet illegaal is gekapt. Marktdeelnemers moeten garanties geven over de legale herkomst.

Soms is een FLEGT-vergunning nodig. Hoe kan ik hout en houtproducten importeren uit landen die (nog) geen FLEGT-vergunningen afgeven?

Welke documenten moet ik bij een inspectie van de NVWA overleggen als ik een product onder de houtverordening wil . Een belangrijke taak van de NVWA is importcontrole aan de buitengrens van de Europese Unie (EU). Nederland heeft als toegangspoort tot de Europese markt een belangrijke rol in de distributie en logistiek van uiteenlopende goederenstromen. Vooral de Rotterdamse haven en de luchthaven Schiphol zijn belangrijke . Dwangsom voor bedrijven wegens overtreden houtverordening. Import van hout en houtproducten (FLEGT).

De Europese Unie sluit met landen een vrijwillige partnerschapsovereenkomst (Voluntary Partnership Agreement (VPA).

Volgens het FLEGT-vergunningensysteem moeten gespecificeerde houtproducten die uit een partnerland worden uitgevoerd en de . Mogelijk moet u een CITES-document aanvragen. Als marktdeelnemer (degene die voor het eerst hout op de markt brengt) moet u een systeem van zorgvuldigheidseisen opzetten. Hieronder staat beschreven hoe u uw FLEGT-vergunning kunt indienen en wat u daarna moet doen voor een tijdige controle door de NVWA. Internationaal wordt dit een due dilligence systeem (DDS) genoemd.

De exporteur vraagt de vergunning aan in het land van export (bij de daarvoor bevoegde autoriteit in het partnerland). Check bij uw exporteur of de juiste goederencodes. Nederland zijn en de NVWA fte heeft die zich bezighouden met de houtverordening? FLEGT vergunning uit Indonesië verwacht. Na de eerste inspectie maande de NVWA het bedrijf tot het nemen van corrigerende maatregelen.

Daarin onthulden we hoe diep in het Amazonewoud illegaal hout gekapt en witgewassen wordt – en hoe het overal ter wereld terechtkomt. Nieuwe buitengrens De vrees groeit voor chaos bij de Douane en de NVWA als de Britten de EU verlaten. Veel ongedierte aangetroffen bij inspectie Rotterdamse Markthal. De milieuorganisatie was naar de bestuursrechter gestapt, nadat de NVWA had geweigerd op te treden tegen Nederlandse importeurs die de Europese Houtverordening zouden hebben geschonden.

The decision follows the submission of evidence by the London-based . Bent u bereid een deel van de extra middelen die de Nederlandse Voedsel- en.

Nederland zijn en de NVWA fte heeft die . Warenautoriteit ( NVWA ) volgend jaar ter beschikking krijgt, te besteden aan intensivering van de handhaving op de import van tropisch hout aangezien er.