Label duurzaam hout

FSC en PEFC werken aan hetzelfde doel: bossen duurzaam beheren en exploiteren en daarmee in stand houden en behoeden voor vernietiging. Op het moment dat een lokale standaard voldoet, wordt het keurmerk “goedgekeurd” en mag het hout verkocht worden onder het PEFC- label. Op de website van PEFC . Maar hoe kunt u weten of het product dat u koopt, afkomstig is van duurzaam beheerd bos?

Daarvoor bestaan er gelukkig labels.

Momenteel zijn er twee gangbare labels voor gecertificeerd hout: FSC en PEFC. Het label is van toepassing op hout en afgeleide producten, waaronder heel wat papiertoepassingen. Dat berekende bio-ingenieur Jan Brusselaers (Universiteit Gent). Je ziet ze opduiken op papier, hout en zelfs in kledij: labels die aangeven of het hout dat in het product verwerkt . Hout en afgeleide producten of andere bosproducten die een FSC claim dragen, kunnen dit bovendien enkel wanneer ook de verwerkende keten van bos tot eindproduct gecontroleerd wordt op vlak van traceerbaarheid.

De strenge eisen van het FSC label en . Wereldwijd worden we geconfronteerd met het fenomeen ontbossing: op minuut verdwijnen er ongeveer hectaren tropisch regenwoud.

Dat zijn maar liefst voetbalvelden! Dit heeft ernstige gevolgen: de kwaliteit van het leven in de . Het label staat voor duurzaam beheerd hout, één van de doelstellingen die ook door eco2eco wordt nagestreefd. Het project wil duurzaam bosbeheer tot stand brengen waarin het mogelijk is natuurdoelen te realiseren én tegelijkertijd economisch interessant kwaliteitshout te oogsten. Hubo wil de verkoop van gelabelde producten stimuleren.

Deze labels bieden de klant de garantie dat het product werd vervaardigd van hout, afkomstig uit een bos dat wordt beheerd volgens de principes van duurzaam bosbeheer: rekening houdend met het milieu. Definitie duurzaam hout Een. Keurhout is echter geen certificeringsysteem, maar beoordeelt individuele certificaten en toetst voor de Nederlandse markt de betrouwbaarheid van certificaten. Dit duurzaam hout heeft dan vaak het FSC label. Om deze verwarring te voorkomen spreekt Wijma meestal van verantwoord geproduceerd hout aan de bron.

Vanuit die laatste invalshoek kan naaldhout en tropisch hout beide . Hoe herken je hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen? De labels FSC en PEFC moeten duurzame en legale houtkap aanmoedigen. Maar in Afrika en Latijns-Amerika hebben ze vaak een averechts effect.

Labels duurzaam hout schieten doel voorbij.

Aan een product mag, als het aan de criteria voldoet, . Duurzame Keurhout producten. Hout uit verantwoord beheerde bossen is herkenbaar aan het FSC- label. De letters FSC staan voor Forest Stewardship Council. Maar hout is enkel te verantwoorden als de houtwinning op een duurzame manier gebeurt.

Dus niet : kappen, platbranden. Het hout dat ergens op een plaats in de wereld met een FSC- label is gemerkt is dan nog niet gebruiksklaar. Het moet nog een hele weg . Zulke labels zijn internationaal erkend en vormen zo een standaard voor producten over de hele wereld. Dat is niet anders bij hout of papier. Geen illegale houtkap, veilige werkomstandigheden, respect voor de . PEFC fungeert als paraplu voor nationale certificatiesystemen die tot stand kwamen door een consensus van de stakeholders.

Er wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken van elk land en met de nationale wetten. Beide labels promoten duurzaam bosbeheer en geven de garantie dat het hout (of papier) een .