Kits betekenis

De kits is van oorsprong een klein galjoot dat licht, snel en wendbaar was en door deze eigenschappen vanaf de 17e eeuw naam maakte als kaperschip. Deze Engelse aanduiding slaat meestal op een bouwpakket, waarin alle noodzakelijke onderdelen om een kompleet apparaat te bouwen zijn opgenomen, dus ook bijvoorbeeld de behuizing. De herkomst van kits is onduidelijk. Marc De Coster noemt het in zijn Woordenboek van . De kits is vermoedelijk in de 17e eeuw als kleinere versie van een galjoot ontstaan om als kaperschip te dienen.

Kit is de verzamelnaam voor dikvloeibare materialen, die gebruikt worden voor verlijming of als afdichting.

Een kit blijft na opdrogen plastisch. Kitten zijn over het algemeen verkrijgbaar in kokers, en worden aangebracht door middel van een kitspuit. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Kit inzichtelijk te maken. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Kit en verwijzingen daarnaartoe.

Bent u hier via een pagina in terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze . Er zijn veel types kit met diverse samenstelling. Het toepassingsgebied is zeer breed.

Terwijl vroeger veel oplosmiddelen werden gebruikt is dit verminder waarbij giftige stoffen zijn vervangen.

In oudere soorten kitten kan asbest verwerkt . Bekijk de betekenis , herkomst, populariteitsgrafieken en reacties op de naam Kit. Soms ook alles kits , kachel in be kindje in de kolenbak (zie kind). Een andere grappige variant is kitserdebitsie. Jiddische alles gietes (van Duits alles gute), een heilwens. Is dat een Nederlands woor of komt dat ook uit het Engels?

Volgens Van Dale is het begrip in de betekenis goed. Maar Marlies Phillippa is het daar niet . Rijmende woordparen of zinnen zijn in onze taal beslist niet ongewoon. Ons alledaags taalgebruik zit in feite vol met dit soort beginnerspoëzie.

Kit McMahon net of je tegen een muur praatte. Ze had gewoon geen belangstelling. Ga je hem niet openmaken, Kit ? Mevrouw Hanley wistniet dathet roodaangelopen boze meisje voor haar nauwelijks op haar woorden en de betekenis ervan lette. Hetwas gewoon het noemen . Jij hebt mijn leven verwoest, Kit Guardner, en nu zal ik dat van jou verwoesten.

De ogen van de androïde spuwen letterlijk vuur. Kit beseft nu dat Lisa niet zomaar een huishoudster is. Ze fungeert tevens als wapen en is waarschijnlijk een soort bodyguard.

De naam Lisa krijgt ineens meer betekenis : Live Intelligent Security . Luuk een Marius van papier: Marius wordt een zichtbare schrijver door de publicatie van zijn dagboek, door het verhaal van de tweede schrijver, Luuk, heen. Het betekent het opnieuw tastbaar maken van het lichaam van de overleden . De twee werden geholpen door een staatsman die… heel anders dacht dan zij: Meneer Thorbecke hield zelf meer van openbare scholen, maar hij vond toch dat iedereen zijn eigen school .