Kepers dak

Een keper is een onderdeel van een dakconstructie, bestaande uit een rib die van de voet van het dak tot de nok loopt. De kepers rusten op de gording en zijn daarop vastgespijkerd. De term keper komt in de bouwkunde nog voor in hoek- en kilkeper, de uitwendige en inwendige hoek tussen twee dakschilden.

Is er een groot verschil in terugverdientijd en aankoopprijs om een te renoveren dak tussen of boven de kepers te isoleren (isolatiematten t.o.v. sarking)? Ik weet al dat het isoleren bovenop de kepers wil zeggen dat ik mijn dakgoten moet aanpassen omdat mijn dak verder zal uitsteken, en dat ik hierdoor . Van vele oudere huizen, is het dak opgebouwd uit horizontale gordingen waarop dan kepers op al dan niet regelmatige afstanden tussen a 40cm van elkaar geplaatst zijn.

De ruimte tussen de kepers opvullen is onvoldoende als isolatie dikte. Na het opvullen van de ruimte tussen de kepers , . Komt het hout bijvoorbeeld in contact met een metalen dak ? Bij een hellend dak bepalen de ligging, hellingsgraad en gebruikte materialen welke houtsoort zich het best leent voor de gordingen. De tabel Kepers voor hellende daken biedt u een overzicht van de maximale afstand tussen de gordingen (in meter): . Het gordingendak bestaat uit gordingen en kepers.

De dakconstructie werd vooral in oude woonhuizen geplaatst waarbij er minimum zijmuren aanwezig waren om de gordingen in te verwerken. Is de afstand tot de zijmuren te groot, dan zal men .

We willen ook het dak isoleren, dus isover glaswol van 16cm gekocht. Maar de kepers zijn maar cm. Ben ni van plan om op elke keper een extra balk van 10cm te steken, dan kan ik beter een nieuw dak laten plaatsen. Graag suggesties voor het plaatsen van de isolatie, en later . Hoe dak isoleren tussen ongelijke kepers ? Bepaalde constructiehout kan je voorlopig via directe online aankoop enkel afhalen in ons filiaal te Melle. We maken met plezier een offerte inclusief thuislevering via ons contactformulier.

De na-isolatie van het keper -gordingen- dak hoe pak je dat aan? Onze Isolatiespecialist legt je uit hoe je moet isoleren. De keuze van isolatiemateriaal verschilt afhankelijk van de afstand tussen de kepers , de gewenste dikte en de isolatiewaarde. Wanneer de kepers op willekeurige afstand . De handelsmaat is dus altijd de maximale grote die men verkrijgt bij het bestellen van houten gordingen. Soms hoort men wel eens het woord kepers , hiermee worden meestal . Een hellend dak met kepers en gordingen.

Eerst wordt de opbouw van een gordingdak met kepers toegelicht, daarna wordt het gordingdak. Wij bieden dikke draagbalken voor het dak in verschillende lengten net als industriële dakplaten in verschillende kleuren voor het plaatsen van een dak. Een keper is een dak spar (rib van een spant), de schuine dakbalk waarop vroeger bijvoorbeeld de horizontale latten werden gespijkerd waarop de pannen rustten.

Bepaling van de latafstand in het geval van sluitingspannen. Positie van de bovenste panlatten. Bevestiging van de panlatten op de kepers of de spantbenen. Breedteverdeling van de pannen. Voorlopige plaatsing van de pannen op het dak.

Vernagelen of vastschroeven van . Het isolatiemateriaal moet de ruimte tussen de kepers en het onderdak volledig opvullen. Bij een bestaand dak is minerale wol (bv.: glaswol of rotswol) het makkelijkst te plaatsen. Een ideale isolatiedikte begint vanaf cm.

Om een dak bestaande uit gordingen en kepers te isoleren wordt meestal voorgesteld om bovenop de bestaande keper , een keper toe te voegen om aan. Een keperdak (ook gordingdak genoemd) is opgebouwd uit kepers die het onderdak ondersteunen en gordingen die op hun beurt de kepers dragen.