Hout

Hout is het voornaamste bestanddeel van houtige planten: (vooral) bomen en struiken. Botanisch gezien is hout het door het cambium geproduceerd secundaire xyleem van zaadplanten. Volgens deze definitie zijn de houtige weefsels van bijvoorbeeld palmen geen hout in de strikte zin. Een kenmerk is verder de afzetting . Beuken of ook wel beukenhout is een houtsoort, een van de belangrijkste loofhoutsoorten voor de industrie in Nederland en België.

Het is het hout van de beuk (Fagus sylvatica), een in vrijwel heel Europa algemene boomsoort.

In delen van Azië, in Japan en in het oosten van Noord-Amerika komen soorten uit ditzelfde . Mahonie is een bekende houtsoort, en als gevolg daarvan, in het algemeen spraakgebruik, ook wel een kleur. Oorspronkelijk was mahonie afkomstig uit West-Indië, van Swietenia mahagoni (familie Meliaceae). Eiken (of eikenhout) is een van de bekendste houtsoorten. Er is groot verschil tussen het ene eikenhout en het andere. Tot de bekendste handelsgroepen horen.

Europees eiken: Dit is het traditionele eikenhout, waarvan onder . Berken, ook wel berkenhout genoem is een houtsoort.

Het is een verzamelnaam voor het hout geleverd door soorten van het geslacht Berk (Betula ). In Nederland en België is vooral het uit Scandinavië, het Baltische gebied en Rusland ingevoerde hout beken afkomstig van de ruwe berk (Betula pendula) en de zachte . Wateren is het in het water leggen van vers gekapt hout , meestal negen maanden tot drie jaar, maximaal vijf jaar. Hierdoor worden de in het hout aanwezige mineralen, voedingsstoffen en zetmeel in het water opgelost. Men dacht vroeger dat hierdoor het hout duurzamer wer maar gebleken is dat gewaterd hout bij het . Essen, of ook wel essenhout, is een houtsoort, met een reputatie van heel taai en sterk te zijn. Het wordt vooral geleverd door de Es (Fraxinus excelsior), maar in feite ook door andere soorten uit dit geslacht (Fraxinus).

Er is een duidelijk kleurverschil tussen kern- en spinthout, maar meestal wordt alleen het spinthout. Zijn neven Albert en Meindert Honig kochten voor hem in Finland het hout in. Een vikingschip werd helemaal van hout gemaakt. De schepen werden niet alleen als vaartuig gebruikt maar ook als graf.

Als een stamhoofd sterft moet een van de slavinnen van de dode zich aanbieden om met hem te sterven. Tien dagen lang wordt ze verzorgd door twee bedienden. Het hout van de zomereik wordt voor diverse dingen gebruikt zoals voor de productie van meubels maar het hout wordt ook gebruikt voor de scheepsbouw. Fysisch-Mechanische eigenschappen. Zomereiken kunnen ook als hakhout . Met behulp van het acetylatieproces, een geavanceerde gepatenteerde technologie, gaat Accoya hout gegarandeerd mee voor jaar boven de grond en jaar in grond of zoetwater.

De verbeterde dimensiestabiliteit verdubbelt de levensduur van coatings.

Douglas hout is een naaldhoutsoort afkomstig uit Noord-west Europa die van nature een hoge duurzaamheid en sterkte heeft. Door deze gunstige eigenschappen is het zeer breed toepasbaar. Het is een houtsoort die nog niet de bekendheid heeft van Eiken, Beuken of Vuren. Toch zullen een hoop mensen, ook in . Twee veelgebruikte verven en lakken. Het doel van bijna alle verven en lakken is hetzelfde: het beschermen van hout , polyester of welke ondergrond dan ook.

Het verschil tussen de gebruikte verf of lak zit hem in de verschillende eigenschappen. Elk produkt is geschikter voor een . Een wit vlies bevindt zich tussen bast en hout. In het najaar vormen zich in groepjes bruingele, later bruin, vruchtlichamen aan de voet. In het hout bevinden zich bruine tot zwarte, op wortels lijkende, zwamdraden (rhizomorfen).

In het aangetaste hout vinden we afgrendelingverschijnselen en rot.