Geacetyleerd hout

Dit wordt chemisch verduurzaamd met azijnzuuranhydride. Hierdoor krijgt het hout kenmerken die voorbij gaan aan (tropisch) hardhout. UITZONDERLIJKE PRESTATIES. De prestaties van geacetyleerd hout zijn uitzonderlijk betrouwbaar.

Dit blijkt uit resultaten van laboratorium- en veldonderzoeken, uitgevoerd door toonaangevende instituten wereldwijd. Accoya hout is uitvoerig getest op slijtvasthei dimensiestabiliteit, bestendigheid van de laklaag en .

Met behulp van het acetylatieproces, een geavanceerde gepatenteerde technologie, gaat Accoya hout gegarandeerd mee voor jaar boven de grond en jaar in grond of zoetwater. De verbeterde dimensiestabiliteit verdubbelt de levensduur van coatings. Acetylering is een gifvrij, chemisch proces waarbij het hout wordt verduurzaamd met azijnzuuranhydride. Algemeen: Accoya is qua duurzaamheid en dimensiestabiliteit . Omdat de basis van het hout wordt veranderd door het acetyleren is de invloed op een aantal eigenschappen enorm. Door het acetyleren kan het krimp- en zwelgedrag van een houtsoort met circa worden gereduceerd.

Daardoor daalt het evenwichtsvochtgehalte van geacetyleerd hout drastisch ten opzichte van . Vanaf volgend jaar is in Nederland geacetyleerd hout verkrijgbaar.

Dit supersterke bouwmateriaal biedt mogelijkheden om op een andere manier te dimensioneren. Door de sterk verbeterde dimensiestabiliteit en de niet veranderende sterkte-eigenschappen leent de nieuwe houtsoort zich bij . Nog dit jaar moet het eerste – commercieel geproduceerde – geacetyleerde hout uit de Titan Wood-fabriek in Arnhem rollen. Geacetyleerd hout nog dit jaar op de markt. De nieuwe supersterke houtsoort Accoya is een aantrekkelijk alternatief voor tropisch hardhout. Eenmaal droog neemt geacetyleerd hout nog maar moeilijk water op.

Dit betekent een grote duurzaamhei omdat schimmels het hout maar zeer moeilijk kunnen aantasten. Daarnaast is een laag vochtgehalte ook gunstig vanwege de grotere dimensiestabiliteit. Het vervangen van de kleine hydroxyl-groepen door de . Het azijnzuuranhydride reageert met de hydroxyl-groepen (-OH) die van nature in het hout aanwezig zijn tot een acetyl-groep.

Een hydroxyl-groep trekt water aan, is daarmee hydrofiel, een acetylgroep trekt geen water aan en is daarmee hydrofoob. Als geacetyleerd hout eenmaal droog is, trekt het dan ook vrijwel geen . De techniek van het acetyleren is reeds sinds 10-tallen jaren gekend en wordt nu pas echt gecommercialiseerd. Naargelang de substitutiegraad van hout-OH groepen met een acetylrest, is dergelijk . Azijnzuur vormt het restproduct van deze reactie.

Deze wordt teruggewonnen en hergebruikt voor de aanmaak van nieuwe azijnzuuranhydride. Het lijkt evenwel nog iets te vroeg om deze bespreking diepgaand te voeren, gezien het algemeen preliminaire stadium van geacetyleerd hout – gebruik.

Samenvattend Slechts enkele alternatieve technieken voor verduurzaming van hout, waaronder het druk-thermisch proces en de chemische modificatie, bieden. DUURZAAM EN HOOGWAARDIG HOUT . Door toonaangevende instanties van over de hele wereld (waaronder Nieuw- Zeelan de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Maleisië, Indonesië, Ruslan Nederland en Japan) uitgevoerde uitgebreide laboratorium- en praktijkonderzoeken hebben aangetoond dat geacetyleerd hout zeer betrouwbaar is. Acetylatie is een op azijn gebaseerde houtmodificatie technologie om hout van lage duurzaamheidklasse te verduurzamen.