Fsc certificaat controleren

Welcome to the FSC Public Search. We have updated the look and feel of the public search. From now on this replaces the old certificate search.

This is the one stop for inquiries about certificates and their status. Het mechanisme van traceerbaarheid binnen het FSC systeem laat dan ook toe dat iedereen waar nodig FSC labels en FSC certificaten kan verifiëren op hun geldigheid.

Hoe kan je labels en certificaten controleren ? FSC gecertificeerde bedrijven beschikken enerzijds over een certificaatcode (CoC) en anderzijds over een . Klachten over FSC – certificering (van bosbeheer en bedrijven) kunt u in eerste instantie indienen bij het betreffende (bos)bedrijf. Deze klachten zullen in goed overleg worden opgelost. Hiervoor beschikken de bedrijven over een klachtenprocedure.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid de klacht (direct) in te dienen bij de . U kunt de FSC keurmerken niet gebruiken om uw producten te promoten, omdat de handelsketen is verbroken.

Het product heeft de FSC -status verloren. Nederlandse aanvoerders op het gebied van bosbehoud. Communiceer over FSC met de marketingtoolkit. Dit betekent dat een onafhankelijke certificerende instelling controleert of daadwerkelijk aan deze principes wordt voldaan. Hoe werkt groepscertificering ? Om een groepcertificaat te kunnen behalen moet uw bedrijf aantonen dat het zowel in haar . Met dit label is het toegestaan om FSC op het eindproduct te bedrukken, in ons geval de kartonnen doos.

Vooral retailers vragen enkel nog FSC dozen. Hoe kunt u controleren of uw leverancier wel degelijk over het FSC certificaat beschikt? Chain of Custody certificering , schakel per schakel. Forest Stewardship Council.

FSC bos houthandel verwerker product. Intro: FSC , het hoe en waarom . Dit wordt gedaan door steekproefsgewijs de goederen en leveranciers te controleren en evalueren. CoC- certificaat (van FSC of PEFC) zijn gerechtigd om duurzaam geproduceerd hout of papier te leveren onder respectievelijk FSC of PEFC. FSC is een internationale en onafhankelijke .

Bij twijfel kunt u het nummer eventueel controleren in de desbetreffende. Pas als zowel het bosbeheer als de handelsketen aan de door FSC -gestelde eisen voldoen, mogen houtproducenten en papierleveranciers het FSC -logo voeren. FSC laat dat controleren door onafhankelijke certificeringsorganisaties. Het FSC logo en de labels vormen een sterke link tussen goed beheerde bossen en de eindconsument, door middel van voordeel op de markt voor gecertifieerde bosbedrijven en andere industrie. U heeft FSC CoC certificering nodig om producten met een FSC claim, labels of andere . Bekijk hier ons FSC certificaat en lees wat dit precies betekent.

U kunt hier controleren of REINÆRDT doet wat ze zeggen.