Fsc betekenis

Forest Stewardship Council ( FSC ) is een non-profitorganisatie met een hoofdkwartier in Bonn in Duitsland. Wist u dat er per minuut voetbalvelden aan bos verdwijnt? Dit gebeurt vooral in tropische bossen in de Zuid-Amerikaanse Amazone, het Afrikaanse Congobekken en Zuidoost-Azië. Ontbossing zorgt op jaarbasis voor van de wereldwijde CO2-uitstoot en speelt dus een grote rol in klimaatverandering.

Een initiatief van Netwerk Bewust Verbruiken.

FSC is een keurmerk voor verantwoord bosbeheer. Hout met een FSC -logo is geproduceerd volgens strenge regels voor bescherming van de natuur, legaliteit, en de rechten van de lokale bevolking en arbeiders. Het kent twee niveaus, waarbij FSC 1 garandeert dat het hout volledig uit verantwoord beheerde bossen komt. Hierdoor zijn ze uiteraard gemakkelijk herkenbaar voor de eindconsument. Een overzicht van de verschillende FSC labels en hun betekenis vindt u hieronder.

Hout, hernieuwbaar en recyclebaar, behoort tot de meest milieuvriendelijke materialen. Behalve wanneer de productie hiervan samen gaat met ontbossing en bedreiging van diersoorten.

Om de aarde te beschermen tegen de desastreuze gevolgen, zijn er wereldwijd diverse kwaliteitslabels in het leven . Voert u al interne audits uit? Het is handig om voorafgaand aan een externe audit een (interne) audit uit te voeren zodat u zeker weet dat uw organisatie klaar is voor de externe (herhalings-)audit. U komt dan dus bij de externe audit niet voor onaangename verrassingen te staan. Milieukenmerken, zoals het Europees Ecolabel, Nordic Swan en EMAS, zijn een nuttige aanvulling op keurmerken die uitsluitend de herkomst van vezels certificeren (zoals FSC of PEFC), en zijn bij uitstek geschikt om duurzaamheid in de gehele productieketen te garanderen. Canon biedt een groot assortiment aan.

Binnen het FSC -systeem bestaan er verschillende labels voor op de producten die elk corresponderen met een specifieke FSC claim. Deze FSC claim is vooral van belang voor een juiste administratie in . FSC is goedgekeur zal Control Union Certifications deze standaard gebruiken. De betekenis van afkorting FSC vind je op deze pagina. Er werd betekenis van FSC gevonden in de woordenlijst. Andere afkortingen, definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken.

Steico I-liggers en LVL-balken FSC. Een correct FSC label bestaat uit de volgende elementen: 1. Type FSC product (1, Mix of Recycled) 4.

Gezonde bedrijfsvoering op lange termijn met toegevoegde waarde voor de lokale economie. Just certified: ontdek onze nieuwste FSC certificaathouders. De twee bekendste keurmerken zijn PEFC en FSC.

Wat is nu eigenlijk het verschil ? Duurzaam geproduceerd hout heeft ook nog een andere betekenis. Het is hout dat is geproduceerd in een vorm van bosbeheer waarbij rekening wordt gehouden met een juiste balans tussen economische, ecologische en sociale belangen. Hout dat uit zulk bosbeheer afkomstig . Oekraïne volgens de regels van FSC te certificeren en zo duurzaam bosbeheer in het land te stimuleren. Dat gaat om diverse redenen moeizamer dan gedacht. Alleen als je rege lmatig langsgaat en met de juiste men – sen praat . FSC , FSC staat voor Forest Setwardship Council.

Het FSC -keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor (onder meer) het papier en papierproducten afkomstig is uit . Blijf goed op de hoogte van de regels. Het FSC systeem is erg dynamisch en verandert van tijd tot tijd. NEPCon ontvangt u systeem updates en herinneringen . Forensic Services Caribbean (hierna FSC ) is een onafhankelijke en professionele deskundige dienstverlener die.

Met interviews wordt in navolgende bedoeld de in het kader van het onderzoek door FSC gevoerde. Als wetenschappelijk expertise- en adviescentrum richt het zich daarbij onder meer op maatschappelijke vraagstukken, en staat het ten dienste van diverse maatschappelijke, religieuze en commerciële instellingen. De komende jaren houdt het FSC zich vooral bezig met de franciscaanse betekenis en actualiteit van de .