Flegt vergunning aanvragen

De exporteur vraagt de vergunning aan in het land van export (bij de daarvoor bevoegde autoriteit in het partnerland). Check bij uw exporteur of de juiste goederencodes. Deze kan meerdere containers bevatten maar ook enkele stuks van een bepaald item.

De NVWA is de bevoegde autoriteit. FLEGT – vergunning per zending of container.

Wij zijn verantwoordelijk voor de controle op de echtheid en overeenstemming van de vergunning. In samenwerking met de douane controleren we de zendingen steekproefsgewijs. Deze Europese verordening verbiedt het importeren . Vergunningplicht invoer hout en houtproducten uit Indonesië.

U bent houtinvoerder en u wenst gebruik te maken van het FLEGT licentie- en controlesysteem ? Ziehier hoe u te werk moet gaan. Het bedrijf registreert in de applicatie alle .

Forest Law Enforcement, Governance and Trade of in het Nederlands wetshandhaving, bestuur en handel in. Flegt – vergunning kan een vergunning op papier of in elektronische vorm zijn. Het land heeft hiermee een wereldprimeur en gaat het vijf andere partnerlanden voor. Het bijzonder hieraan is dat Indonesië enkel nog hout met een . Het document en de aanhangsels van het masterplan voor de exploitatie van bosbouwproducten (lopende aanvragen zijn aanvaardbaar). Indien nodig kunnen de autoriteiten een vertaling aanvragen , waarbij de kosten door de importeur worden gedragen.

Many translated example sentences containing flegt Regulation – Dutch- English dictionary and search engine for Dutch translations. This regulation exempts the countries with which a FLEGT agreement has been concluded from the scope of the regulation. VWA , dat de VWA dit meldt aan de indiener van de aanvraag en de. VERGUNNING OP AANGIFTE VOOR BIJZONDERE REGELING, Aanvraag van een vergunning op de aangifte voor een bijzondere regeling vereenvoudigde vergunning. INVOER ONDER GELEIDE VAN EEN LUCHTWAARDIGHEIDSCERTIFICAAT, Tijdelijke schorsing van de autonome rechten.

Verder werd in samenwerking met de betrokken douane- en inspectiediensten de controleprocedure en de communicatie- en registratietool die in het kader van FLEGT al was opgezet, uitgebreid tot deze verordening. FLEGT Hout en houtproducten die over een CITES- vergunning beschikken . Het is verboden illegaal gekapt hout en van dit hout gemaakte producten te importeren en te verkopen. U moet kunnen aantonen waar het hout precies vandaan komt en dat het legaal gekapt is.

Voor al uw aanvragen of meer informatie kunt u terecht bij uw Jordex contactpersoon. Het LLD zal de aanvrager op de hoogte stellen van de afwijzing van zijn vergunningsaanvraag en de redenen daarvan. Gratis toegang aanvragen.

Wilt u houten meubels, papier of spullen vanuit Indonesië gaan importeren? Wij zorgen voor de juiste papieren, transport en uw FLEGT vergunning. De vergunningaanvragen voor geregeld vervoer worden ingediend bij de vergunningverlenende instantie.

BRL beoordelen op basis van objectieve richtlijnen. Voor bouw en verbouw is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen. Dit betekent dat bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor.