Duurzaam hout keurmerk

Twee wereldwijde keurmerken maken duurzaam hout aantoonbaar en transparantWereldwijd zijn er twee internationale keurmerken die duurzaam bosbeheer aantoonbaar en transparant maken, FSC en PEFC. De keurmerken hanteren een eigen systematiek en zijn beiden goedgekeurd binnen het duurzaam. Geaccepteerde keurmerken.

De Timber Procurement Assessment Commitee ( TPAC) toetst verschillende certificeringsystemen ( keurmerken ) voor duurzaam bosbeheer en de handelsketen aan de inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout van de Nederlandse overheid. De volgende keurmerken zijn op dit moment .

De belangrijkste manier om ontbossing tegen te gaan is het instellen van beschermde gebieden, waar houtkap niet is toegestaan. Maar door de groeiende wereldbevolking stijgt ook de vraag naar grondstoffen, zoals hout. Om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen, is het belangrijk dat hout op. STIP is in het leven geroepen om te bereiken dat uiteindelijk alle hout op de markt voor 1 afkomstig zal zijn uit duurzaam beheerd bos.

Bedrijven die uitsluitend hout uit verantwoord beheerde bossen gebruiken, kunnen zich vanaf nu onderscheiden met het bijbehorende STIP- bedrijfskeurmerk. Om garantie te geven aan jouw klant dat een product uit een PEFC -gecertificeerd bos komt is het belangrijk om het PEFC-gecertificeerde hout , papier of karton vanaf het bos tot in het eindproduct te volgen. Om er zeker van te zijn dat producten met dit keurmerk daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komen, moeten alle schakels in de handelsketen van het product worden gecertificeerd.

Hout is echter ook een duurzame grondstof mits afkomstig uit verantwoord beheerde bossen.

Als in Nederland alleen nog maar duurzaam geproduceerd hout zou worden gebruikt, zal daardoor het aantal duurzaam beheerde bossen toenemen. Aan het hout is niet te zien of het uit een duurzaam beheerd bos komt. Om die reden zijn er keurmerken , waaraan duurzaam hout is te herkennen. Er bestaan verschillende certificeringssystemen die worden gebruikt om aan te tonen of hout duurzaam is, zoals FSC (Forestry Stewardship Council) of PEFC ( Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes).

Omtrent het vereisen van dergelijke keurmerken , spelen veel vragen bij decentrale overheden. Dat garandeert het STIP- keurmerk. Het internationale PEFC- keurmerk garandeert dat hout – en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos, waarbij evenveel aandacht is voor people, planet, profit. PEFC- keurmerk geeft afnemers de garantie dat hout – en papierproducten uit duurzaam beheerde bossen afkomstig zijn en laat zien dat wij . FSC (Forest Stewardship Council) is het eerste internationale keurmerk met strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer, gesteund door overheden, bedrijven en milieuorganisaties. Het kent twee niveaus, waarbij FSC 1 garandeert dat het hout volledig uit verantwoord beheerde bossen komt.

PEFC is een internationaal keurmerk voor hout (producten) en papier. PEFC staat voor Programme for Endorsement of Forest Certification. Het wordt gesteund door overheden, bedrijven en regionale organisaties. Hout met het PEFC- keurmerk komt uit duurzaam en sociaal beheerde bossen.

Het PEFC- keurmerk kan je . Zorg dat het hout lang meegaat. Maak een goede constructie en onderhoudt het goed.

Let bij nieuw hout op het FSC – of PEFC- keurmerk. Dit garandeert dat het hout uit duurzaam beheerde bossen . Kijk voor meer informatie over keurmerken op deze website. Niet alle bossen worden op verantwoorde wijze beheerd. Mede door de grote productiebossen van de hout – en papierindustrie. Om te kunnen garanderen dat het hout of houtproduct met een keurmerk ook daadwerkelijk.

Waarom zou je kiezen voor duurzaam hout als grondstof. PEFC, een van de keurmerken van duurzaam hout , laat gebruikers aan het woord. Zij hebben hart voor hout en papier. In Nederland wordt het grootste deel van het hout geïmporteerd door aangesloten leden van de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en voorzien van een zogenaamd Chain of Custody certificaat voor duurzaam bosbeheer.

Een certificaat voor duurzaam geproduceerd hout geeft de verzekering dat het betreffende hout afkomstig is uit een bos dat gecertificeerd is voor duurzaam bosbeheer. Elke deelnemer in de handelsketen van de bron, het bos, tot de eindgebruiker dient er voor te zorgen dat het betreffende hout op zijn minst administratief . Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen?

Vragen over duurzaamheid en keurmerken. Wat is duurzaam geproduceerd hout ? Duurzaam geproduceerd hout is afkomstig uit bossen die .