Douglasspar groeisnelheid

De in de tabel weergegeven groeisnelheid geeft slechts een indicatie over de gemiddelde jaarlijkse toename van de omtrek sinds de laatste meting. Elke meting kan op een licht verschillende hoogte en op een verschillend moment tijdens het jaar uitgevoerd zijn. Dit is één van de toekomst bomen voor de bosbouw in ons kleine landje met beperkte ruimte is grootschalige bosbouw niet meer haalbaar.

Deze boom geeft duurzaam hout en geeft makkelijke een kale rechte stam verjongt zichzelf en past naadloos in een gemengd bos net zoals de Grove den. Naast hout opbrengst is in .

Vereiste helderheid ( volgroeid) : Heliofiel Bestand tegen verontreiniging. Weerstand tegen verzakking : Zeer gevoelig voor verdichte bodem en anaërobiose. Ook tussen de boomsoorten zijn er aanzienlijke verschillen in groeisnelheid. Eik bijvoorbeeld is een notoir trage groeier, maar kan uiteindelijk wel.

Waar de grond er geschikt voor is groeien lariks en douglasspar ruwweg tweemaal zo snel als grove den. Omdat bovendien de prijs die houthandelaren betalen voor lariks- . Maar het dominant karakter deze boom zorgde ervoor dat een terras niet haalbaar was en dat er geen greintje zon meer doorkwam in de veranda. De eigenaren vroegen om hem, zij het met spijt in het hart, te verwijderen.

Alle andere bomen moesten gespaard blijven maar de groeisnelheid en de dominantie van de boom . Terugvallen” is overigens . Europa laten, qua bodemeisen, een grote ecologische amplitude zien. De watercypres is een licht- boomsoort. De relatief snelle groei . In driekwart van de Nederlandse huishoudens met een echte kerstboom staat een Picea abies naast de centrale verwarming.

Deze traditionele kerstboom verraadt zich door regelmatige naalduitval en een donkergroene kleur. Ook naaldverliezen maar blauwig tot grijs van kleur en . De groeisnelheid van het overgroeiingsweefsel hangt samen met de diktegroei van de boom ter hoogte van de wond en de grootte van de wond (hoe groter de won hoe sneller de weefselgroei). Als de wondoverwalling de wond volledig afsluit, vergroeien de wondweefselwallen met elkaar en wordt er weer een gesloten . Standplaats: volle zon tot volle schaduw. Grond: vochtig, kan niet tegen leem grond.

Maximale hoogte: meter. Andere toepassingen: jonge takken als . De spar is van de den (Pinus) te onderscheiden doordat de naalden bij de spar afzonderlijk en bij de den bij elkaar staan. Ook heeft de spar platte, driehoekige of vierhoekige naalden en de den ronde.

Bij de fijnspar staan de naalden rondom de twijg. Bij zilversparren (Abies) en bij de douglasspar (Pseudotsuga menziesii), . Door het uitvoeren van bepaalde beheermaatregelen kun je trachten om, rekening houdende met de eigenschappen van de boomsoorten, . Groei-en-productie-van-douglas-in-Nederland. Model van Schnute (Formule 33) voor relatieve groeisnelheid , met de beste lineaire schat- ting door alle punten.

Herkomstonderzoek van den douglasspar aan de Afde- ling Houtteelt van . Al gauw bleek de douglasspar een uitblinker te zijn, wat betreft de groeisnelheid. De soort groeit namelijk twee maal zo snel als de inheemse grove den die vroeger overal werd aangeplant. Bovendien is de financiële opbrengst van de douglasspar veel meer. De eerste douglasspar staat . Er zijn inmiddels zeer veel verschillende populierenklonen beken die verschillen vertonen in groeisnelheid en maximaal bereikbare hoogte.

In bosbouwmiddens had de boom al een stevige reputatie op vlak van groeisnelheid en kwaliteit op armere zandgronden. Douglasspar , Pseudotsuga menziesii, 49. Title, Effecten van humus- en naaldextracten op de groeisnelheid van Laccaria proxima en L. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan .