Deksloof beton

Een deksloof is een horizontale balk als afdekking van een verticale wan meestal een grondkerende constructie. Een veelgebruikte constructie om grond te kunnen keren is de damwan van staal, beton of hout. Om deze af te werken wordt een deksloof toegepast. In de meeste gevallen zal deze van beton zijn.

Doorsnede van de stalen damwand met prefab betonnen deksloof.

Ter plaatse van de verankeringen heeft de sloof nokken, vier stuks over een lengte van circa meter, die in het profiel van de damwand passen. Eerste publicatie door . Een betonnen damwand kan zodanig geplaatst worden, dat de bovenzijde van de damwand een mooie horizontale lijn vormt, afwerking van de bovenzijde is dan niet nodig. Natuurlijk kan men er ook voor kiezen om de damwand af te werken met een betonnen deksloof. Deze deksloof kan men in het werk storten, maar . Het doel van de deksloof is twee.

Het leveren en aanbrengen beton ten behoeve van deksloof op een damwand. Afmeting deksloof , breedte 5mm en hoogte 2mm.

Terug naar: Damwanden beschoeiing. Opdrachtgever: Gemeente groningen. Betonmixer x,xx x,xx x,xx. Heeft u een vraag, of wilt u graag meer informatie?

Neem dan via het formulier vrijblijvend contact met ons op. We komen hier zo snel mogelijk op terug. Het betonbouw team van Staton is op dit moment druk bezig een 4meter lange betonnen deksloof te realiseren aan het Steurgat in Werkendam. Dit moet ervoor gaan zorgen dat water in het . Dat werkt echter niet zo één, twee, drie”, weet Louis. Ter afwerking hebben wij de kade voorzien van wrijfhout, trappen, bolders en anodes en is het straatwerk ter plaatsen aangebracht.

Belangrijkste hoeveelheden: 2. Handberekening uitwerking schoorconstructie HE280B. D-Sheetpiling in- en uitvoer damwand met schoor. Indicatie wapening in betonnen deksloof.

Controle opbarsten bouwkuip Sifonput. Dimensionering betonvloer Sifonput.

NAP-lijn tpv oplopende stukken. HE300A prefabbeton element. Deksteen europees graniet. Melement prefab beton. Dekking: mm (alle zijden). Figuur Wapeningsschets damwandsloof, dwarsdoorsnede.

Figuur Wapeningsschets damwandsloof, bovenaanzicht nabij einde sloof. X3wapening rond 8mm dekking wapening 25mm. Middenweg Noordeloos. Aanbrengen betonnen prop.