Belasting op houtkachels

Milieubelasting door houtkachels of houthaarden. Hout stoken heeft nog wel eens een slechte reputatie. Mensen met luchtwegproblemen en jonge kinderen kunnen last hebben van de roetdeeltjes die vrijkomen.

Vooral bij open haarden en oude houtkachels is dit het geval. Echter, de nieuwe generatie houtkachels en.

Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CDV) wil het aantal kachels in Vlaanderen in kaart brengen. Mogelijk komt er een verplichte registratie bij de verkoop van woningen of wordt het opgenomen in de Woningpas, verklaarde de minister vandaag in het Vlaams Parlement. Naast hinder voor omwonenden is het gezondheidsrisico de drijfveer om nu ook de houtkachel en open haard te willen reguleren.

Wat is wel mogelijk te reguleren en wat niet? Zo ja, met welke maatregel kunnen we stokers tot gebruik van alternatieve schonere brandstoffen . Het lijkt alsof de Vlaamse overheid een heksenjacht begonnen is tegen de eigenaars van houtkachels. Alles moet energiezuiniger en groener.

Hoe hoger het energielabel, hoe zuiniger de kachel. Dit is niet enkel goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Vlaams minister van Milieu Schauvliege belooft een premie voor wie zijn oude, vervuilende houtkachel vervangt door een nieuwe. We wensen te reageren op de recente berichtgeving van VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) rond houtverbranding en fijnstofuitstoot. Via een persbericht van Agoria-CIV, die de fabrikanten en importeurs van kachels en haarden groepeert wijzen we op het belang van de vervanging van oudere toestellen om de uitstoot . Steeds meer mensen hebben een houtkachel en daarmee neemt ook de overlast toe.

De rook is niet alleen hinderlijk, maar vooral ook schadelijk voor de gezondheid. Dat stelt de Werkgroep Houtstook-vrij in een brief aan minister Henk . En hoe gaan ze het opvolgen? Een vergunning verplichten voor elke houtkachel ? En dan een extra belasting , in naam van het milieu. Dat is een hoogefficiënte kachel , die samengeperste kleine houtkorrels verbrandt. Met een hele hoge schoorsteenpijp op het dak erbij blijft de overlast beperkt.

Maar Stolk wil ook die pelletkachels niet aanraden. Helaas, ook dan kun je . Verbod op gebruik van vervuilende stookinstallaties (met terugwerkende kracht).

Regelgeving geldt voor alle (in gebruik zijnde) stookinstallaties. Verplichte registratie van houtkachels in gemeenten. Gemeenten heffen belasting op houtkachels.

Korting op onroerendgoedbelasting bij gebruik van schone brandstoffen. De kachel -lobby presenteert houtstook als milieuvriendelijk vanwege de gunstige CO2-balans ten opzichte van fossiele brandstof. Dit gaat echter pas op bij een boomleeftijd van circa jaar.

Bij verbranding van hout (of een andere biomassa) komt altijd schadelijke en veelal kankerverwekkende fijnstof . Houtkachels winnen aan populariteit vanwege de hoge belastingen op energie. De overheid moet nu niet weer zaken gaan verbieden vanwege een probleem dat ze zelf gecreëerd heeft. Als je minder houtkachels wil, moet je de belasting op gas omlaag brengen zodat het niet meer interessant is om hout . Lekker romantisch met een glas wijn voor de open haard kruipen. In deze kille dagen is dat voor veel mensen ultiem genieten.

Platform Houtrook en Gezondheid boeit dat niet zo en vindt dat hier een einde aan moet komen. Op koude herfst- of winteravonden kan de open haard of houtkachel het thuis een stuk warmer en gezelliger maken, maar erg milieuvriendelijk is het niet. Een open haard of houtkachel : het is leuk, maar de rook die vrijkomt kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Reden voor de GGD om de overlast door en gevaren van houtkachels te onderzoeken. Want waar rook is, is vuur.

Zodra meer en meer mensen op hout gaan stoken zal de regering daarop belasting heffen waardoor de winst wederom teniet gedaan wordt om zo het verlies wat als gevolg van het wegvallen van inkomsten uit accijnzen en energiebelasting te compenseren. Die dans ontspringt u derhalve niet. Hij erkent dat handhaving lastig is, maar verwacht een preventieve werking van regels.

Ook de heer Stokman vraagt aandacht voor gezondheidseffecten van houtkachels. Bosch pleit voor een extra belasting op hout- en kolenkachels. Daarnaast vraagt hij Zeist zich aan te sluiten bij initiatieven die . Dus geen filters geen stooktijden geen stookverbod bij mist en weinig wind geen openhaard belasting vervuiler betaald enz. Terwijl uw auto an de strengte eisen moet voldoen kan een houtkachel zijn gang gaan.

Houtstoken is niet Coneutraal en werkt mee aan het broeikas effect. Hout moet gezaagd worden, vervoerd .