Afvoer terras regenwater

De gescheiden afvoer van hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) en de recuperatie en infiltratie van hemelwater vormen belangrijke uitgangspunten van een duurzaam en efficiënt waterbeheer. Over het hoe en het waarom van een gescheiden afvoer is al overvloedig geschreven. In de praktijk blijkt het . Praktische tips voor het afvoeren van regenwater. Het afvoeren van regenwater is belangrijk om rekening mee te houden tijdens het aanleggen van de tuin.

Waterafvoer voor uw terras.

Maar regenwater moet uiteraard wel afgevoerd kunnen worden. Door dit regenwater te infiltreren in uw eigen tuin voorkomt u overlast in uw wijk en maakt u uw eigen tuin meer zelfvoorzienend op het gebied . Wel is het heel duidelijk dat wat voornamelijk regenwater is, op RWA moet aangesloten worden. Wat vooral afvalwater is op DWA moet aangesloten worden.

Mogelijk is deze vraag al eens eerder gestel maar mijn situatie is net iets anders: Zoals de subject al doet vermoeden, wil ik mijn oprit en terras gaan verharden. Ik heb op dit forum als ook op . Hallo, wij hebben op ons terras geen afvoer voor regenwater , dat zou normaal in het gras moeten trekken. Maar bij hevige regenbuien kan het gras dit niet voldoende slikken en blijft er water staan op het terras EN gras, (kleigrond) Ons dak heeft een grote oversteek, dus het terras is maar meter . Ton loopt over, wat met.

Maar vandaag zijn afvoergoten , aangesloten op de riolering of op een infiltratiesysteem een vaste waarde in buitenaanleg. Er zijn verschillende soorten infiltratiesystemen die goed zijn voor afwatering van op- en afritten, in de tuin en op het terras. De infiltratieput vangt overtollig regenwater op wat daarna gedraineerd wordt. De put is gemakkelijk te plaatsen zonder afvoerbuizen te (ver)leggen.

Een regenwaterbuffer absorbeert overtollig . Hij laat zien hoe je het regenwater van dak en terras in de tuin verwerkt. Elke bui wordt zonder riool. Hydroblob is hét efficiënte, milieuvriendelijke systeem om wateroverlast te voorkomen. Dat is beter dan afvoeren via de riolering.

Het systeem is eenvoudig zelf aan te leggen, zonder leidingwerk! Bent u op zoek naar hemelwaterafvoer ? Wildkamp heeft een compleet assortiment producten voor het afvoeren van regenwater. Van dakgoten tot aan drainage en infiltratie, wij hebben het in ons assortiment.

Bij Wildkamp hebben we jarenlang expertise opgebouw en delen we onze kennis graag met u. Ideale oplossing voor afvoer van regenwater op je terras. Heb je ook last van wateroverlast op je terras ? Grote regenplassen maken de mooie tegels van je terras vies en vlekkerig. Een roostergoot zorgt voor een goede afwatering en is dé oplossing om je terras of oprit watervrij te houden.

Sluit de afvoer van het groendak aan op de overloop van je regenwaterput of laat het regenwater. Je sluit dit deel van het regenwater aan achter de. In specifieke gevallen kan de afvoer van een klokputje op het terras toch aangesloten worden op. DWA, namelijk als het uitsluitend wordt gebruikt voor de afvoer van kuiswater van de woning.

Deze evolutie geeft aan waarom afvoergoten een begrip werden bij de aanleg van de buitenverharding. Ze vangen niet alleen hemelwater op, het terras reinigen wordt kinderspel met een eenvoudige aftrekker. Regenwater tegenhouden en geleidelijk afvoeren. Het wortelsysteem verbetert . Hoe kunt u zelf afkoppelen?

U kunt het regenwater dat op uw dak, terras of inrit valt afkoppelen als dat nu is aangesloten op de riolering. Opvangen in een regenton. Er is geen volledige scheiding van RWA ( regenwaterafvoer ) en DWA ( droogweerafvoer ). In geen geval mag regenwater terecht komen bij het afvalwater.

Tot aan de rooilijn moet RWA en DWA gescheiden blijven. Het regenwater van daken moet naar de RWput, uitgezonderd bij groen dak. In het laatste geval moet het . Hoogteverschillen, afvoer van regenwater , fundering, opvoegen.