Abcat houtrookfilter ervaringen

Schrijf een beoordeling over de Have ABCAT houtrookfilter. In dit document is informatie opgenomen die beleidsmakers inzicht geeft in de mogelijkheden voor het beperken van de emissies van houtkachels. Na drie technische opties volgen . Houtrookfilter met katalysatortechniek – de geur van de rook uit de schoorsteen word sterk verminderd – Maximaal minder schadelijke stoffen uitstoot.

Efficiëntere verbranding, minder uitstoot, en dus minder overlast voor de buren.

De ABCAT is een gepatenteerde houtrookfilter met een katalysator. Het filter is ontwikkeld om de uitstoot van rookgas uit schoorstenen van hout gestookte kachels en ketels te verminderen. Daarbij is vooral aandacht besteed aan het verminderen van de geurbelasting van . Waarom een houtrookfilter.

KATALYSATOR OP JOUW KACHEL-UITLAAT. Stoken op hout is in meerdere opzichten een goed alternatief voor het verwarmen met fossiele brandstof. Maar hout is chemisch gezien een behoorlijk complexe brandstof.

Eigenlijk gaat het stoken van hout in kachels, zelfs in de beste en duurste . Nieuw – ABCAT houtrookfilter , maakt de kachel nog milieuvriendelijker! Ik zou graag uw mening kennis en evt ervaring willen delen van de onderstaande filtermethode. Mijn kennis hierover is te beperkt om een oordeel te hebben. Koop uw Abcat houtrookfilter 150x 500mm bij goedkoopstekachelpijpen. Na enig onderzoek ben ik een ABCAT filter tegengekomen.

Is er iemand die daar ervaring mee heeft. Zo ja, zijn die dingen echt zo goed als de fabrikant beweert. Ik wil best een paar honderd uitgeven maar niet voor een waatdeloos product. Re: wetgeving uitmonding rookkanaal.

De uitstoot is net zo riskant als die van verkeer. Met een ABCAT houtrookfilter verminderd u de uitstoot van uw houtkachel of ketel en voorkomt u stookoverlast. De ABCAT breekt roet en geurstoffen in houtrook af door deze katalytisch na te verbranden. Vragen welke vaak aan ons gesteld worden vindt u op deze pagina.

Veel informatie over de ABCAT houtrookfilter , roet en fijnstof, het juist stoken van hout en nog veel meer.

Dit houtrookfilter is een Nederlands-Duits product voor gebruik met hout gestookte kachels en ketels met uiteenlopende vermogens. De katalysator in de ABCAT is een edelmetaal katalysator . Om de uitstoot van rookgas uit schoorstenen en ketels te verminderen is de ABCAT houtrookfilter ontwikkeld. Met deze ABCAT filter is veel zorg besteed aan het verminderen van onaangename geuren. De houtrookfilter wordt min of meer op of achter de kachelpijp geplaatst (achter de stookinstallatie).

Ontbrekend: ervaringen Vuurdelig. Places › Beilen › Fireplace Store Beoordeling: – ‎stemmen Vuurdelig. Bezoek graag of afspraak.

ABCAT Houtrookfilter , bent u benieuwd naar deze houtrookfilters? Bij ons krijgt u de voordeligste prijs en deskundig advies over de houtrookfilters!