Zwaarste houtsoort

Niet dadelijk handig voor gitaarbouw maar ik heb onlangs het zwaarste stuk hout vastgehad dat ik ooit heb euh. Iemand een idee wat dat kan zijn. Deze lijst gaat over de top hardste houtsoorten volgens de hardheidsschaal van Janka en dus niet over de zwaarste houtsoorten of de calorische waarde van het hout.

Sommige van de hardste houtsoorten zijn zeer schaars en daarom beschermd. Welk hout is het hardst, hoe hard is het en waar groeien . Hierdoor kan het voor bepaalde doeleinden als zelfsmerend onderdeel worden gebruikt.

Een lichte geur is waarneembaar wanneer pokhout wordt verwarmd of gewreven. Voor mijn gevoel ligt de hardheid rond dat van letterhout maar ik kan me erin vergissen. Pokhout is bekend als een van de hardste en zwaarste handelshoutsoorten.

Op de foto staat een plank met redelijke donkere . Zeer harde en zware houtsoort die versgezaagd een beetje groen is. Azobé is één van de beste houtsoorten afkomstig uit West-Afrika. Ze behoren dus tot de hardste klasse van de houtsoorten, ook wel hardhout soorten genoemd.

Azobé is ook gekend onder de namen Bongossi, Ekki en in het Latijn: Lophira Procera.

In onze stukkenloods zijn veel bijzondere soorten hout aanwezig. Bijvoorbeeld stamdelen olijf. Wat voor bijzondere toepassingen u ook bedenkt, waarschijnlijk hebben wij het geschikte stukje hout ervoor. Of het nu gaat om het lager van. Botanische naaGuaiacum officinale L. Familie: Zygophyllaceae.

Andere namen: Lignum vitae. Algemeen: Een van de zwaarste en kostbaarste houtsoorten. De naam lignum vitae betekent levenshout: het hout zou . Het heeft eene bleekgele kleur, is met zeer schoone aderen doortrokken, zeer hard en . IETS OVER EENE BEDERFWERENDE BEWEBKING VAN HET HOUT. Op deze pagina worden op alfabetische volgorde een aantal houtsoorten omschreven, die meer of in mindere mate geschikt zijn voor houtsnijwerk. Eene grove zachte houtsoort , die tot omwan- ding gebruikt wordt.

Deze boom behoort tot de hoogste en zwaarste Balam-soorten. Het hout is uitmuntend voor werkhout, hard en fijn. Dit hout is zwaar, fijn van vezel en hard. De boom levert getah op.

KolTij en indigo worden ook met gunstig gevolg aangebouwd.

Het is wel geschikt tot werkhout. De inwoners beslaan hoofdzakelijk uit . Hoe dikker de celwanden, hoe zwaarder en sterker het hout, bv: pokhout, ebben, wengé en afzelia. Hout met dunne celwanden is licht en niet sterk, bv: balsa, fuma, obeche. Koffij en indigo worden ook met gunstig gevolg aangebouwd.

De ongemeen fraaije schclpdieren cnkoraalgrwassen van Amboina zijn genoegzaam bekend.