Worpgrootte schaap

Zorg dat je schapen een gezond gewicht hebben. Zo bevorder je hun worpgrootte. Ooien met onder- of overgewicht werpen meestal minder lammeren. Te dikke schapen zijn ook minder vruchtbaar.

De worpgrootte is afhankelijk van het aantal eicellen dat tijdens de ovulatie vrijkomt. De methode om dat met voeding te .

Draagtijd: 1dagen (maanden min dagen). Worpgrootte : Jongen zijn Nestvlieders. Levensverwachting: jaar. Huisvesting: In groepen. Lichaamstemperatuur: 3– graden. Adem per minuut: – keer.

Verzorging In het wild lopen schapen vaak over een harde ondergrond. Ook leeftijd speelt een rol in de worpgrootte van ooien.

De ooi wordt niet het gehele jaar door bronstig. Ze heeft een jaarlijkse cyclus van een oestrusperiode waarbij bronst optreedt en een anoestrusperiode zonder . In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de voeding van schapen en wordt. Het is een vruchtbaar schaap : gemiddeld voor een eenjarige ooi en lam per worp voor volwassen.

De Swifter is ontstaan uit een kruising van de Texelaar en het Vlaamse schaap. Bij een worp per jaar is de worpgrootte van eenjarige gemiddeld twee, van volwassen ooien gemiddeld drie lammeren. Het Vlaams schaap behoort tot de polderschapen of kustschapen. Mogelijk is het verwant met rassen van melkschapen zoals het Belgisch, Zeeuws en Fries melkschaap. Het leverde de grondstof voor de lakenindustrie.

De oudste schriftelijke vermeldingen van schapen op het eiland Ouessant dateren van het begin van de 17de eeuw, toen missionarissen eindelijk de gevaarlijke overtocht trotseerden. Vleesschaap bij uitstek. Weinig neiging tot vetvorming.

Wordt zuiver gefokt (Texelaar x Texelaar) en ook veel gebruikt als vaderdier bij kruisingen voor de productie van vleeslammeren. WORPREGISTRATIE VIA INTERNET. Nederlands schaap bij uitstek. In Vlaanderen kunnen fokkers. In het najaar volgt een tweede berekening waarin de later gebo- ren worpen zijn opgenomen.

Basis voor de vruchtbaarheidsindex is het.

Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland”. Het effect van rantsoen in relatie tot vooraf bepaalde worpgrootte bij het Texelaar schaap op Texel. Schriftelijke verslaglegging onderzoeksstage. Door dieren te kiezen met hoge VIP-cijfers kan het aantal geboren lammeren verhogen in de volgende generaties of kan de worpgrootte op eenzelfde niveau gehouden worden.

De Texelaar is een middelzwaar schaap. Volwassen ooien werpen en zogen doorgaans twee. Ooien moeten op éénjarige leeftijd kunnen aflammeren met een gemiddelde worpgrootte van lam. Tweejarige en oudere ooien moeten in staat zijn gemiddeld lammeren per jaar te . Een volwassen ooi weegt ca kilo en heeft een schofthoogte van circa centimeter. Rassenvergelijking inzake gewicht en maten.

Onderlinge situering van de rassen naar gemiddelde score van de lineaire. Het Barbados schaap is zeer vruchtbaar, de ooien geven gemiddeld tot lammeren. Uitzonderingen van zeslingen komen voor. Ook kunnen de ooien het gehele jaar door in bronst komen ( a – saisonaal), als de conditie goed is. Als de ooien in de zomer maanden gedekt worden is de worpgrootte iets lager.

Het schaap heeft een dichte, witte vacht (stapel-lengte ±10cm, gewicht ± kg) en levert zachte wol van zeer goede kwaliteit. De ooien zijn vruchtbaar en kunnen in principe al in december of januari aflammeren. Ze hebben goede moedereigenschappen en de gemiddelde worpgrootte ligt op 7. Sinds mensenheugenis zijn deze Hills of Kerry bezaaid met opvallende schapen , wit en zwart geteken trots, fier. Het Kerry Hill schaap is vrij fors, de rug is lang en recht, de hals is stevig met opgeheven kop.

Ze geven een goede kwaliteit wol, hebben amper aflamproblemen en met een worpgrootte van ongeveer is het een zeer productief schaap. De lammeren zijn zeer vitaal en kunnen lang doorgroeien. De Kerry Hill schapen is een levendig, gezond en sober ras dat een goede weerstand heeft tegen ziektes. Het is een zelf ruiend haarschaap.

De Kameroen is een uit de kluiten gegroeid dwergschaap.