Van geen hout pijlen weten te maken

Van dik hout zaagt men planken. Niet al te nauwkeurig werken. Alle hout is geen timmerhout. Niets bewijzen of niet van toepassing zijn. Van geen hout pijlen weten te maken.

In een bepaalde situatie niet meer weten wat . Dronken nietsnut die blijft rondhangen. Of nietsnut die van geen hout pijlen weet te maken. België) niet meer weten van welk hout pijlen te maken wanhopig zijn, . Vertalingen in context van hout pijlen te maken in Nederlands-Frans van Reverso Context: met de laagste baantjes, op zekere dag op het economische slagveld in de vuurlinie kwamen te liggen, zonder te weten hoe de volgende dag er zou uitzien, noch van welk hout pijlen te maken. Duitse christen-democraten weten van geen hout pijlen te maken. De Vlaamse werkgevers weten duidelijk niet van welk hout pijlen maken , klinkt het in een persbericht.

Positieve tewerkstellingsvooruitzichten zijn terug te vinden bij amper drie van de tien sectoren.

Manpower grijpt de cijfers aan om te pleiten voor sociaal-economische hervormingen in ons land. Een klein groepje priesters en nonnen ontmoet een vrouw in een kleine kapel. Terwijl de priesters beginnen te bidden, raakt de vrouw in trance.

Opeens schiet ze overeind en ze begint te praten met verschillende . Ik weet van geen hout pijlen maken , zegt Katrien. Ik verken met haar de betekenis van deze uitdrukking. De keuze voor houten pijlen is zowel uit voorliefde voor het mooie hout en het authentieke character als uit eerder practische overwegingen. Er zijn verschillende technieken die je kan gebruiken om zelf pijlen te maken , we geven hieronder alvast enkele beproefde methodes. SEPARATISTEN MAKEN ZICH BELACHELIJK.

Daarbij beseft Gross maar al te goed dat hij het antwoord op deze vraag niet zal krijgen. De eigenaardigheden kennen van de mensen waarmee men te maken heeft ( bijvoorbeeld een leraar zijn leerlingen). Geen groei of ontwikkeling doormaken.

Steeds opnieuw, of het nu zin heeft of niet. Bij de zaakvoerders groeide echter het besef dat een geïntegreerd bedrijfssysteem noodza- kelijk was om ook in de toekomst de processen gestroomlijnd te laten verlopen. Belgisch-Nederlandse woorden en uitdrukkingen waarvoor in Nederland geen specifieke tegenhangers bestaan en die daar doorgaans worden omschreven.

Maar hard voor de oppositie.

Het gaat om fenomenen of.