Tangentiaal hout

Bomen kunnen afhankelijk van de beoogde toepassing op verschillende manieren worden verzaagd. Dat kan in drie verschillende hoofdrichtingen: radiaal, tangentiaal of axiaal. Bij elke richting gelden verschillende eigenschappen van hout.

Bij het zagen moet rekening gehouden worden met krom- en scheluw trekken, . Hout in radiale richting gezaagd noemt men kwartier gezaagd hout.

Het tangentiale vlak: het vlak evenwijdig met de as van de stam, en evenwijdig met de buitenomtrek van de stam op het dichstbijzijnde punt. Wordt hout in tangentiale richting gezaag dan spreekt men van op dosse gezaagd hout. Hierin wordt speciaal ingegaan op de microscopische aanzichten bij verschillende doorsneden: dwars, in de lengte en tangentiaal. Bekijk disclaimer op houtinfo. Dit is een plank waarbij het grootste vlak uit radiaal hout bestaat.

Op het kopse hout kunnen we, vooral bij de naaldhoutsoorten, de groeiringen goed onderscheiden. Ook op het langshout wisselt het lichte vroeghout het donkere laathout af.

Op het tangentiale vlak zien we vlammen en op het radiale vlak evenwijdige banden. Doordat oudere bomen smallere groeiringen gaan vormen, . Ook (vroeger): en dosse, op dosse. Dosse gezaagd hout is hout dat evenwijdig gezaagd is aan de jaarringen, d. Bij dosse gezaagd hout zijn de groeiringen (jaarringen) goed zichtbaar in de vorm van vlammen. Daarom wordt het ook wel vlamhout genoemd.

Dit wordt ook wel dosse genoemd. De verschillende doorsnedes worden getoond in de tweede figuur. De anatomie van het hout is specifiek voor elke boomsoort.

De verdeling, het aandeel en de morfologie . Hout reageert het sterkst tangentiaal (dwars op de houtnerf), de helft daarvan radiaal en nog minder longitudinaal. Het onderzoek bestond eruit dat het hout allereerst met een stereomicroscoop (gebruikte vergroting 5-35x) is bestudeerd. Omdat het ringporig hout bleek te betreffen, is vervolgens met een scherp scheermesje een zeer dun plakje van de tangentiale zijde – het . In een houtzaagmolen wordt de stammen dosse gezaagd We onderscheiden drie vlakken aan hout.

De radiale richting: door en evenwijdig aan de as van de stam.

De mechanische, fysische en biologische eigenschappen zijn bij hout soortgebonden. Dat wil zeggen dat iedere houtsoort zijn eigen waarden heeft, die grote spreidingen te zien geven als gevolg van het feit dat hout een anisotroop hygroscopisch materiaal is. In de drie hoofdrichtingen radiaal, tangentiaal en longitudinaal . Voor een overzicht van houtsoorten en eigenschappen raadplege men bijlage G. Hout kent door zijn organische structuur een grote variatie in kwaliteit per houtsoort. HALFFABRIKATEN VAN HOUT De “grondstof” voor hout bestaat uit boomstammen.

Een boomstam kan ook al draaiend tangentiaal worden “ afgeschild”. Hout zagen is een vorm van houtbewerking. Over het algemeen zijn er drie hoofdvlakken of zaagwijzen van het hout te onderscheiden: het kopse vlak, het radiale vlak en het tangentiale vlak. Het kopse vlak is ieder vlak dat loodrecht staat op de lengte-as van de stam. Het radiale vlak is ieder verticaal vlak dat door de lengte-as van de boom gaat . Kort gezegd wordt een boom in de lengterichting door middel van de bomenzaag eenvoudig in plakje gezaagd.

Een tangentiaal gezaagde plank wordt ook wel dosse genoemd. Door het speelse uiterlijk van de dosse gezaagde planken . Europees eiken lijkt het meest op wit Amerikaans eiken. Het kernhout van wit eiken is licht- tot goudbruin. Rood eiken is lichtbruin tot rozebruin.

Bij allebei steekt het kernhout fel af tegen het bleke spint. Bij kops hout zie je de groeiringen duidelijk en scherp. Tangentiaal of dosse gezaagd eiken heeft een vlamtekening.