Fsc keurmerk hout

FSC (Forest Stewardship Council) is het eerste internationale keurmerk met strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer, gesteund door overheden, bedrijven en milieuorganisaties. Het kent twee niveaus, waarbij FSC 1 garandeert dat het hout volledig uit verantwoord beheerde bossen komt. Hout – en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC -gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC -label. Om er zeker van te zijn dat producten met dit keurmerk daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komen, moeten alle schakels in de handelsketen van het product worden gecertificeerd.

Hulp bij gebruik FSC – keurmerk : Training en Quick Guide.

FSC is een keurmerk voor verantwoord bosbeheer. Het middel dat daarbij gebruikt wordt is het FSC – keurmerk , dat toegekend wordt aan hout , houtproducten en papier. FSC hout heeft het keurmerk voor duurzaam bosbeheer.

De FSC -raad stimuleert zo verantwoord bosbeheer. Al ons hout is duurzaam FSC hardhout. Het is een internationaal netwerk ter bevordering van verantwoord bosbeheer. Verantwoord wil zeggen dat rekening wordt gehouden met ecologische, economische en sociale vragen van het heden en de toekomst.

Het FSC label ziet u vaak terugkomen op tropisch hardhout.

FSC is geen houtsoort , maar een keurmerk voor verantwoord gekapt hout. Zowel voor hardhout (meest voorkomend) als Lariks Douglas hout en zelfs Europees Geïmpregneerd grenen en vuren kan het FSC label voorkomen. FSC -gecertificeerd hout kan hierdoor worden gebruikt om een verantwoorde invulling te geven aan het duurzame inkoopbeleid van de Nederlandse Overheid. Hout met een FSC keurmerk voldoet aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout. Meer informatie hierover is te vinden op de website . De kern van het werk van FSC is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet- tropische, goed worden beheerd.

Door het FSC – keurmerksysteem kunnen boseigenaren die zich aan de afspraken houden, zich onderscheiden van degenen die hun bos niet goed beheren. Daarnaast maakt FSC het hout herkenbaar voor de . Iedere consument dat levend hout van puur levensbelang is voor mens en dier. Onze onderneming geeft mensen de mogelijkheid bewust te kiezen voor leven, voor verantwoord houtgebruik. Onze kozijnen, ramen en deuren kunnen daarom onder het FSC keurmerk (Forest Stewardship Council A.C.) geproduceerd worden . FSC betekent dat het bos van oorsprong onafhankelijk geïnspecteerd en geëvalueerd wordt volgens strikte eisen op vlak van milieu, sociale en economisch vlak. FSC stelt internationale standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk.

Greenpeace was een van de oprichters van de FSC. Eigenaren die FSC -gecertificeerd zijn, voldoen aan de principes voor goed bosbeheer. Deze principes hebben niet alleen betrekking op ecologische aspecten, maar ook op . Praxis werkt samen met het FSC keurmerk.

Wat houdt FSC precies in? Waarom een FSC keurmerk. Het FSC keurmerk is wereldwijd het bekendste keurmerk voor verantwoord .