Eco2eco interreg

Kwaliteitshout uit topnatuur. Op juni organiseert eco2eco een kennisdag voor iedereen die interesse heeft in kwaliteitshout uit topnatuur. Vanuit de visie dat economie en ecologie hand in hand kunnen gaan, is het . Doel van de samenwerking is de optimalisatie van de houtproductie, zonder de ecologische aspecten uit het oog te verliezen en daarmee aan te tonen dat economie en ecologie in de bosbeheersector . Dat is goed voor zowel de economie als de ecologie.

Europa steunt het project met miljoen euro.

Het project groepeert acht organisaties die in de . De initiatiefnemers willen door middel van innovatie de houtproductie en -vermarkting efficiënter maken. De partners willen aantonen dat economie en ecologie in de bosbeheersector hand in hand gaan. De provincie co-financiert het project en ziet de eco2eco aanpak als een mooi voorbeeld van toekomstgericht bosbeheer.

Dat betekent concreet: duurzaam bosbeheer . Hiertoe experimenteren de partners met innovatieve beheermethoden. Met een indrukwekkende 1inschrijvingen en workshops binnen en buiten bleek de interesse in de kennisdag groot. Deze succesvolle dag bood ruimte voor het delen van nieuwe . David Claeys has job listed on their profile.

De bosgroepen zijn verenigingen van en voor bosbeheerders actief in gans Vlaanderen. De missie van de Bosgroepen is het ondersteunen van boseigenaars bij het duurzaam beheren van hun bossen. Deze ondersteuning komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en heeft als doel om via grensoverschrijdende samenwerking innovatie en duurzame . Ben je ondernemend en bereid . Interreg (project Eco2Eco ) en de Provincie Limburg (LSM). Doel: hogere economische en ecologische waarde van bossen in de grensregio Vlaanderen- Nederland.

Concreet: duurzaam bosbeheer waarbij het mogelijk is natuurdoelen te realiseren en tegelijkertijd. Op een totaal budget van € 6. Door de bomen het bos opnieuw zien: Eco2Eco. Eco2Eco ‘ beoogt zowel de lokale als regionale houtmarkt opnieuw te stimuleren door marktgerichte samenwerking van boseigenaren en hun organisaties, bedrijfsleven, . Vlaamse- en Nederlandse partners. Website ontwerp wordpress. Lente beeldende vaktherapie.

Thea Westerbeek Tekstproducties. CoVector – Partners voor betere zorg. Ontwerp doos en fotoboek van fotowedstrijd. Bossen kunnen ons helpen om minder afhankelijk te zijn van ingevoerde fossiele brandstoffen.

Het gebruik van hout als een hernieuwbare grondstof is daarbij een belangrijke factor. Op personeelsvlak kan gedeputeerde Vandenhove nu eindelijk werk maken van het nieuwe organigram.

Het biomassaplein is een onderdeel van het Europees Interregproject Eco2Eco. We hebben nu zekerheid over de taken die we nog kunnen doen en kunnen dat organigram volgend jaar . We gaan het geld voor het beheer van onze bossen – en die hebben we in Veghel gelukkig nogal wat – anders inzetten”, licht wethouder Annemieke van de Ven toe.