Wat is een rabat korting

Standaardkorting ofwel het rabat dat een handelaar krijgt op de consumentenprijs. Korting aan bepaalde groepen afnemers: wordt. Afhankelijk van wat anderen bieden, kan men hier soms het artikel met korting bemachtigen, ook als men de veilingkosten in aanmerking neemt. Vaak wordt er maar één exemplaar tegelijk . Op die manier maakt de fabrikant duidelijk tegen welke prijs de tussenhandel het product aan de klant moet verkopen .

Grootste financieel-economische lexicon in NL-taalgebied. Uitleg over inkopen, retour inkopen, verkopen, retour verkopen en kortingen. Vak: Bedrijfsadministratie (A2IBBEA1A.1).

Als een koper een grote hoeveelheid in een keer koopt, ontvangt hij vaak een korting op de prijs van de goederen. Deze korting noemen we ook wel kwantumkorting of rabat. Aanvulling op de contante waarde methode om de bedrijfswaarde van een onderneming te berekenen.

Er is al veel gezocht naar de betekenis van rabat en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis.

Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website! Synoniebonus (2) een reductie op de prijs van een bepaald prod.

Wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat de meeste kortingsvormen gebaseerd zijn op een tegenprestatie. Een aantal kortingen , ook rabatten genoem zullen we hierna bespreken. Functionele korting , functioneel rabat of marge, prestatie op grond van functionele plaats in de bedrijfskolom.

De relevante verkoopprijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap waren de nettoprijzen na aftrek van korting en rabatten. Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Een korting is een vermindering van de oorspronkelijke prijs, meestal met een bepaald percentage.

De samenvatting is een fragment dat op programmatische wijze wordt geëxtraheerd uit wat een bezoeker op uw webpagina ziet. Zoals alle zoekresultaten weerspiegelen aanbevolen fragmenten de standpunten of mening van de site waaruit we het fragment halen, en makemytrip flight coupon . AAN 8Opbrengst verkopen € 170. Rabat korting betekenis.

AAN 7Voorraad goederen € 140. Ik denk dat het zo moet. Maar ik heb bij debiteuren en bij te betalen ob de getallen verander want wat jij .

Hoe veel is het rabat van a) 7ogl.