Wat is duurzaam hout

Duurzaam hout is afkomstig uit bossen die duurzaam worden beheerd. Dit betekent dat zodanig wordt gekapt dat de ecologische functie van het bos als leefomgeving van zowel planten- als diersoorten behouden blijft. Duurzaamheid heeft niet alleen een ecologisch aspect, maar ook een sociale dimensie.

Duurzaam geproduceerd hout is afkomstig uit bossen die duurzaam worden beheerd. Dit betekent, dat zodanig wordt gekapt dat de ecologische functie van het bos als leefomgeving van planten- en diersoorten behouden blijft.

Dit houdt in dat de rechten van de betrokken . Sommige houtsoorten zijn bijvoorbeeld beter bestand tegen vocht en gaan daardoor langer mee. We kunnen door de juste verwerking van het hout onze vraag naar nieuw hout verminderen en daarmee het milieu minder belasten. Op HomingXL geven we aan welke duurzaamheidsklasse ons hout heeft.

Spinthout valt bij nagenoeg alle houtsoorten in duurzaamheidsklasse – niet duurzaam. Zo ook het spinthout bij veelgebruikte houtsoorten in Nederland als Grenen, Lariks en Douglas. General principles for the classification of . Hoe herken je duurzaam hout ?

Wat betekent het FSC-keurmerk? Duurzaam bouwen met hout , zoals het toepassen van houten kozijnen voor ramen en deuren, heeft te maken met minder energiegebruik, de gebruikte materialen en de bouwmethode. Zo wordt direct duidelijk wat de positieve bijdrage van hout is ten opzichte van andere grondstoffen. Wat is duurzaam geproduceerd hout ? Dat betekent dat hout op een duurzame manier geoogst wordt zodat alle bosfuncties behouden blijven, de bosarbeiders onder veilige omstandigheden en tegen een redelijk loon hun werk kunnen doen en de.

Op deze website vindt u, als overheidsinkoper, projectleider of directievoerder, alles wat u wilt weten over het inkopen van duurzaam geproduceerd hout of papier. Harelbeke draagt zorg voor het milieu Hoe milieuvriendelijk zijn de stadsdiensten van Harelbeke? Er werd opgeroepen tot een wereldwijde boycot van het gebruik van dergelijke hout. Waar we toen niet bij stil stonden was dat ook de lokale arme . Bomen leggen broeikasgassen vast.

Verantwoord beheerde bossen dragen bij aan de vermindering van de klimaatverandering en houden rekening met de biodiversiteit. Om een hernieuwbare bron te blijven moet bos duurzaam worden beheerd. Bossen voorzien veel mensen in de wereld van hun levensbehoeften, van bouwmaterialen, schoon water of medicijnen. Daarnaast hebben bossen en de houtverwerkende industrie ook een belangrijke economische waarde.

Duurzaam en verantwoord bosbeheer houdt rekening met de biodiversiteit, de dieren die in het . Bedrijven die industrieel bouwen met hout nemen hierin hun verantwoordelijkheid.

In de bouw draait duurzaamheid om minder energiegebruik. Maar juist ook om materialen en lichte bouwmethodes. De verschillende soorten duurzaam hout , manieren van hout kappen en verschillende methodes om het hout duurzaamheid te bewerken.

Hout is een natuurlijk product, wat tot gevolg kan hebben dat het hout gaat werken. Zo kan het hout , na impregnatie, gaan krimpen als het weer opdroogt. Deze sterkteklasse geeft een goed beeld voor welke constructies de houtsoort geschikt is.

De sterkteklasse wordt aangeduid met de letter C voor naaldhout en D voor loofhout , gevolgd door een getal (bijvoorbeeld C18), wat overeenkomt met de representatieve waarde voor de buigsterkte evenwijdig aan de vezel. Het hout is namelijk van nature zeer duurzaam en valt in duurzaamheidsklasse 1-2. Het is uitstekend timmerhout : het lijkt qua kleur en structuur op eikenhout.

Kastanjehout heeft een hoge duurzaamheid doordat er veel looizuur in het (kern) hout zit. Het FSC-certi- ficaat garandeert dat het hout uit een duurzaam beheerd bos komt , waarbij zowel de milieu- als sociale aspecten worden gecontroleerd. Milieudefensie ziet FSC als de minimumstandaard voor duurzaam bosbeheer. FSC is op dit moment het enige certificaat voor duurzaam bosbeheer wat internatio-.

Reglement subsidie duurzaam hout. FSC Bossen verdwijnen wereldwijd aan een hoog tempo. Dit kan niet blijven duren, want we hebben om vele redenen goede en gezonde bossen nodig.

Vele consumenten willen daarom geen fout hout gebruiken, maar hoe kunnen we weten . Neprom en Bouwend Nederland). Aedes (Vereniging van woningcorporaties) heeft in het Aedes bestek, wat als voorbeeldbestek aangeboden wordt aan de leden, een passage opgenomen over duurzaam geproduceerd hout. Bij de grotere bouworganisaties bleek het soms lastig om duurzaam.