Tangram purmerend

Wij hanteren een duidelijke structuur, zodat kinderen weten wat zij kunnen verwachten. Oudergesprekken – maandag en dinsdag oktober. Op maandag en dinsdag oktober vinden de 1e. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school.

Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde. Sbo het Tangram , Purmerend. JRK (SBO afdeling 4-jaar). Coördinator voor de groep Jonge Risico Kinderen (JRK) namens de onderstaande SBO scholen is de directeur van het TangraRob Narold.

De kinderen die de school bezoeken komen uit de hele regio. Veel kinderen maken gebruik van leerling-vervoer (taxibusjes). De school geeft onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden en moeilijk lerende kinderen.

School voor speciaal basisonderwijs te Purmerend.

Karekietpark -1 Speciaal Basisonderwijs te Purmerend , Openbaar. De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Het is geen buurtschool. Leerkracht Speciaal Basisonderwijs (kleuters) t. Hoe komt de vakantieregeling tot stand? In Rotterdam overleggen scholen over het wel of niet aannemen van de centrale planning in de onderwijskoepel FOKOR.

Opzoek naar Basisscholen in Purmerend ? De leerlingen en hun ouders weten de container al te vinden om hier gebruikt vet in te leveren. GepubliceerdAdam Moens Laatst gewijzigd meer dan jaar geleden ? Download de presentatie. Naar klembord kopiëren . SBO het Tangram in Purmerend , reviews van echte mensen. Op woensdag en tijdens de vakanties vangen we ook de kinderen van BSO Willem Eggert op bij de Hooiberg. Natuurlijk wordt er niet alleen naar de leeftijd gekeken maar ook naar de ontwikkeling . Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8. ZMOK maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 08.

Conform de Wet Primair Onderwijs is de gemeente verantwoordelijk voor het realiseren van adequate . Uitgebreide paas high tea op school Tangram Purmerend.

Maar niet bij basisschool Tangram in Purmeren want daar hebben de kinderen een paas high tea. Grote tafels met hapjes en drankjes, gemaakt door papa en mama.