Steunpunt passend onderwijs stadskanaal

Deze periode kan eenmaal met vier weken worden verlengd. Steunpunt Passend Onderwijs. IJsselgroep kunnen worden ingezet ter ondersteuning en advies. Samenwerkingspartners zorg. Waar kunnen wij u mee van dienst zijn?

Hoe we dit precies doen hebben we zichtbaar gemaakt op een grote poster.

Naast de mogelijkheden van ondersteuning – gratis workshops, adviezen van experts en informatie – bevat de poster ook . Zij ondersteunt bij het begrijpen . We staan open voor externe begeleiding welke via ouders de school bereikt;. Cedin op het gebied van ontwikkeling en invoering van beleid. Een orthopedagoog, in dienst van Cedin. Renn met ambulante begeleider voor . Iedere school heeft zijn eigen schoolkring.

Ook heeft elke school een.

SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Wim Monnereauschool Veendam. SBO de Baldakijn Stadskanaal.

AMBULANTE BEGELEIDING Cluster en 4. In het kader van Passend onderwijs wordt binnen Nederland een onderscheid gemaakt tussen basiszorg, breedtezorg en. Truida Timersma-Klompmaker. In onze regio is school voor Speciaal Basisonderwijs: De Baldakijn in Stadskanaal.

Voor leerlingen met specifieke ontwikkelingsproblemen . Gratis: nieuwe informatiegids Passend Onderwijs. Gaan we samen Soestdijk blauw. Informatiegids passend onderwijs. Stadskanaal en Almere, hebben we vrijwilligers nodig die één zaterdag in de maand kinderen . Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO) Gymnasium. Geschillencommissie Passend.

Onze school is een school. Het steunpunt is een initiatief van onder meer de onder- wijsbonden, waaronder de. AVS, en ouderorganisaties.

Afstemming vindt plaats met de sectorraden in het primair en voortgezet onderwijs. Het ministerie van OCW finan-. Onder: Siemon van der Wal , samenwerkingsverband passend onderwijs VO Ommelanden en Ben Plandsoen, wethouder jeugd en onderwijs gemeente Leek, boven vlnr: Henk Oosterwijk, samenwerkingsverband passend onderwijs PO, Johan Hamster wethouder jeugd en onderwijs gemeente Stadskanaal , Jeep Jonker, . De IB-er bereidt (de uitvoering van) beleid voor, volgt de ontwikkelingen op het gebied van zorgbeleid zoals bijv.

De gids is bedoeld voor ouders die leerlingen op onze school hebben en voor ouders die een school voor hun kind(eren) zoeken. Natuurlijk gaat u op zoek naar een school die aansluit bij uw ideeën en opvattingen over kinderen en opvoeden. U vertrouwt uw zoon of dochter immers een groot deel van de dag.

We hebben op juli een gesprek gehad met de programmamanager implementatie passend onderwijs van het ministerie van OCW, de accountmanager passend. De website van Scholengroep.