Steiger bouwen handleiding

De montage- en gebruikershandleidingen van de diverse Layher steiger – systemen en producten. Dus de veilige en juiste montage. Zowel bij het opbouwen , het gebruik als de demontage van steigers gebeuren regelmatig ongevallen. Deze instructie video laat zien hoe u de rolsteiger zelf veilig kunt opbouwen.

VSB en Bouwend Nederland presenteren de Richtlijn Steigers , waarin de stand van de techniek is weergegeven over het bouwen van en het werken op veelal stalen, staande steigers in de bouw, industrie en vele andere branches. De gebruiker moet er van verzekerd zijn, dat de met de opbouw belaste .

Allround steiger kan er valgevaar ontstaan. De steigerwerkzaamhe- den moeten zodanig. De risicobeoordeling dient . De bodem is voldoende draagkrachtig en vlak. Laat de voet van de stelling nooit op losse materialen steunen. Het bouwen en verbouwen van de stelling.

Mag enkel gebeuren door . Bij een niet juiste opbouw kan gevaar voor de gebruiker ont- staan.

Deze handleiding is bedoeld om u stap voor stap te instrueren uw steiger eenvoudig en veilig op te bouwen. Lees voor de opbouw de veiligheidsaanwijzingen goed door. Het opbouwen en afbreken dient te geschieden door ervaren en terzake kundige . Tijdens het opbouwen worden de vloeren halverwege een 2-meter opbouwframe geplaatst. Raadpleeg voor het opbouwen van deze rolsteigers de specifieke opbouw- en gebruikshandleiding. Als eerste worden op het nieuwe . Bij de bredere steigers diagonalen per sectie.

De basissectie moet nu waterpas worden gezet en zonodig bijgesteld met de verstelbare wielstaanders. De maximale hellingshoek is. Leg nu een platform op de 3de of 4de sport in de steiger om verder te gaan met opbouwen. Plaats de stabilisatoren en zorg dat . Neem voordat u start met het opbouwen van de kamersteiger kennis van deze gebruikershandleiding.

Op de bouwplaats moet altijd een gebruikershandleiding aanwezig zijn. Euroscaffold kamersteiger. Connecting aluminium steigers.

Tevens moet de handleiding in het bezit zijn . In bijgaande documenten wordt het nieuwe, veiligere opbouwen van rolsteigers per systeem gepresenteerd.

Nieuwe veiliger opbouw van rolsteigers. Leverancier: Stap 1: Bouw de steiger op volgens de handleiding : begin met 2x 4-traps frames. Onlangs is het nieuwe A-blad Rolsteigers verschenen met een belangrijke wijziging in de manier waarop rolsteigers opgebouwd moeten worden. Dit geldt dus ook voor het opbouwen van .