Reglement houtkachels

Houtkachels en allesbranders worden als een belangrijke bron gezien van luchtverontreiniging en hinder. Bij een slechte verbranding komt veel fijn stof vrij en andere schadelijke stoffen. Ook blijken kachels een bron van geurhinder te zijn. Op deze pagina wordt ingegaan op de regelgeving rond houtkachels en de. Vooral bij open haarden en oude houtkachels is dit het geval.

Echter, de nieuwe generatie houtkachels en -haarden heeft een sterk verbeterde technologie met een optimale verbranding.

Kiest u voor een gesloten systeem met secundaire verbranding, dan worden de vrijkomende gassen – voor ze door de schoorsteen naar . De schouw wordt gebruikt als houtkachel ? We hebben regelmatig rookoverlast omdat de schouw ter hoogte van onze. Verschillende gemeenten hebben in hun reglementen bepalingen opgenomen m. Neem contact op met de milieuambtenaar van uw gemeente om te . In haar Luchtkwaliteitsplan, dat eind september de principiële goedkeuring kreeg van de Vlaamse regering, stelt Schauvliege voor om het gebruik van houtkachels aan banden te leggen. Probeer er altijd eerst samen uit te komen.

Als laatste redmiddel kun je een klacht indienen. Overlast_van_hout_stoken.

Open haarden, houtkachels en . Hiervoor wordt een aanmeldingsformulier houtkachels ingediend (zie bijlage). Bond van Volkstuinders, alsmede in het supplement reglement van. MINDER HOUTKACHELS , OPEN HAARDEN, VUURKORVEN, TUINHAARDEN IN WOONWIJKEN EN MEER RECHTEN VOOR GEDUPEERDEN. BIJ STANK KACHEL DEFINITIEF UIT! Maar houtrook is zeer ongezon uit onderzoek blijkt dat rook van houtkachels schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Ik woon in een appartementengebouw (koop), en in het VvE- reglement staat gewoon opgenomen dat open vuur en barbeques op het balkon niet zijn toegestaan. Nu de dagen korter en de avonden kouder zijn, gaan bij een deel van de Nederlandse huishoudens de houtblokken weer op het vuur. Hoe gezellig ook, de houtkachel wordt al jaren gezien als een belangrijke bron van . Stook slim en zonder zorgen. De folder geeft informatie over de manier waarop je een houtkachel of haard kunt gebruiken zonder schade voor de gezondheid. De één vindt ze knus, de ander wordt er ziek van: houtkachels en open haarden.

Het is moeilijk om overlast en gezondheidsschade door houtrook aan te pakken. Morgen zitten allerlei partijen om de tafel om oplossingen voor het probleem te zoeken. Kolenkachel (modern), 240.

Accumulatiekachel (bv. speksteekkachels), 95. Verwarming op stookolie, 1. VEENENDAAL – Regelgeving voor houtstook moet worden aangescherpt, vindt ook Brancheorganisatie Het Sfeerverwarmingsgilde (SVG), maar voorzitter Gert Kooij benadrukt dat er een groot verschil is tussen houtstook in open haarden en moderne .

Kunnen de buren mij dwingen om mijn houtkachel niet meer te gebruiken in het stookseizoen (de late herfst, winter, vroege lente) omdat zij klagen van de dikke rook. Je kan een vergunning van de dienst. Plantenbescherming van het Ministerie van Landbouw bekomen voor het verbranden van gecontamineerd of ziek hout. De rookgassen van allesbranders, houtkachels en openhaarden moeten. De Vlaamse regering wil dat steden en gemeenten via het plaatselijke politiereglement het gebruik van houtkachels verbieden bij mist en windstilte.

Helaas de uitzending gemist. Maar ook ik heb een buur met een houtkachel. De afvoer zit op het terras (op de eerste verdieping) van de buur.

Centrale verwarming verliest door de wisselende energieprijzen aan populariteit. Meer en meer mensen kiezen voor alternatieve verwarming zoals een gashaar pelletka. De rook van houtkachels is een groeiend probleem. Steeds meer mensen hebben een houtkachel en daarmee neemt ook de overlast toe.

Ontbrekend: reglement.