Populier prijs per m3

Koop of Verkoop populieren op Marktplaats. En als het eenmaal droog is geeft het per kuub hout zelfs minder warmte dan wilg. Daarbij sta je er per kuub net zo hard aan te werken als aan ander hout, maar je krijgt er gewoon veel minder voor terug. Mijn idee is dat populier niet echt bruikbaar is als brandhout in een vergasser.

Misschien halen we dan kuub per stam.

In dit geval wordt gevraagd naar een prijs van populierenstammen op vrachtauto geleverd. Weet iemand wat dat tegenwoordig oplevert per boom? Aan die prijs ben ik idd beter dat ik het laat staan.

Het is niet omdat de populieren kaprijp zijn dat ze ook geschikt zijn om te verwerken tot planken voor wat dan ook. De totale opbrengst wordt voornamelijk bepaald door het geproduceerde volume aan werkhout en de houtprijs per mof per ton, meestal uitgedrukt als prijs op stam. Populieren hebben geen . De prijs op stam is onder meer afhankelijk van de omvang van de partij hout, van de verwerkingsmogelijkheid (dus de kwaliteit en het sortiment), van de.

De stam met de grootste inhou een populier die meteen bij de ingang lag, trok veel bekijks.

De mooiste stammen uit Nederlands bos en plantsoen worden op deze veiling per opbod verkocht. Stère af te spreken in plaats van een Mprijs. Vooropgesteld is dat de. Conversiefactoren: ton naar m3. Deze omrekening is onafhankelijk van de sortimentspecificatie.

Verschillen kunnen ontstaan door het. Onderstaande grafiek laat zien dat voor de meeste houtsoorten de rondhoutprijs per m3. In hoogtijdagen werden soms wel. Spinthout: witachtig, meestal niet te onderscheiden. Kernhout: wit tot grijsachtig.

Niet duurzaam (klasse V). Doordat in Nederland het meeste hout op stam wordt verkocht ontstaat vaak ten onrechte het beeld dat de opbrengst op stam de houtprijs weerspiegelt. De boseigenaar krijgt een netto resultaat uitbetaald.

Bij een franco fabriek prijs van — willekeurig voorbeeld. OVERZICHT VAN DE KOSTPRIJZEN. Dit is van de totale loofhoutoogst!

Gezaagd en gekliefd eik-beuk,haagbeuk,berk en populieren hout,alles uit stam vers gezaagd en verkocht per gestapelde kuub(1Kuub=25stere). Wit populieren vormt daar in het algemeen een uitzondering op. Na droging kan ongelijkmatige vochtverdeling ( waternesten) .