Padoek verkleuring

Wanneer het hout tijdig wordt afgelakt met een zuurhardende blanke lak, blijft de fraaie . Ik heb de tip gekregen om ons padouk hekken te behandelen met Remmers Induline SW-900. Ik meen eens gelezen te hebben dat er een product bestaat om dit proces te versnellen en in ons geval een gelijke verkleuring te krijgen. Afrikaans Padoek is een uitstekende, duurzame, fraaie en stabiele houtsoort. Trots: gevelbekleding in padoek ! Het wordt dan ook gebruikt als kleurstof in o.

Zonder afwerking verkleurt het door licht snel tot bruin. Het spinthout heeft een crèmekleur. De kleur van het kernhout verschilt van locatie tot locatie. In het optimale groeigebied is ze . Vandaar ook wel de naam corail.

Als er licht op de houtsoort schijnt, verkleurt deze tint snel tot roodbruin en na langere tijd tot zwartbruin. Je kunt de mooie kleur behouden door je houten vloer op tijd af te lakken met een zuurhardende blanke lak. Ik ben bezig mijn eigen ramen aan het maken in Padoek.

Padoek gelegd worden dat langzaam zou vergrijzen. Na jaar zijn de ramen van (roze-)rood naar roodbruin verkleurd en de bakgoot is bruingrijs, mooi egaal vergrijsd. Het is een gaaf effect dat volledig tot zijn recht komt dankzij de hoge glans. Verder is de nerf recht of golvend.

Padouk vergrijst prachtig en straalt jarenlang een mooi karakter uit. U moet niet elk jaar de olie en verf bovenhalen en heeft dus erg weinig onderhoud. Ongeacht de omstandigheden verkleurt deze . De schrijfwijze wil ook wel eens verschillen en gaat van padouk , padoek over padouck naar buitenlandse padauk en paduk. Bij blootstelling aan het licht verkleurt het hout . Het kernhout is fel oranjeachtig roo ook wel koraalrood genoemd.

Het kiezen van de juiste kleur is erg moeilijk als u zelf voor de keuze staat om uw woning in te richten. Hout en in het specifiek. Beuken Premier pas afgewerkt. Arura Vermelho FSC pas afgewerkt.

Padoek laat zich goed bewerken, zowel met handgereedschap als elektrisch. Een grote aantrekking gaat uit van de kleur. Deze kleur krijgt padoek kort na het kappen.

Om de kleur te behouden moet het hout worden behandel anders zet de verkleuring verder door en krijgt padoek een al te donkere, vale kleur.

De bomen van Padoek worden veelal in Kameroen gevonden. De houtsoort Padoek verkleurt na enige tijd naar een fraaie zwartbruine kleur om langzaam verder te vergrijzen. De mooie vergrijzing trekt veel mensen aan. Deze blijvende zichtbare kenmerken kunnen niet als een gebrek beschouwd worden voor zover de dikte van het afwerkingssysteem voldoende groot is.

Bij bepaalde (grofporige) houtsoor- ten, zoals meranti, padoek of eiken kan men een bijkomende grondlaag aanbrengen om de duurzaamheid van de afwerking te garan-. Het w ordt dan ook gebruikt als kleurstof in o. Pterocarpus soyauxii Taub. Afrikaans padoek is een uitzonder- lijk stabiele houtsoort met een zeer hoge natuurlijke duurzaamhei bij. Eveneens Afrikaans hout. Zeer duurzaam en heeft rood tot paarsbruin kernhout.

Snelle behandeling is aangewezen, want hout verkleurt snel. Spinthout van padoek scoort slecht op vlak van duurzaamheid.