Jeroen brouwers het hout recensie volkskrant

De regie is in handen van documentairemaker Michiel van Erp, bewerker van de . Volg en lees meer over: Boekrecensies. Nicci French blijft boeien. Lees hier de recensie terug. De bekroonde roman Het hout schildert de worstelingen van de jonge Eldert Haman (26), ofwel de franciscaner broeder Bonaventura, in de jaren vijftig.

Ergens stond het in de sterren geschreven.

Als iets het beeld van de rooms-katholieke kerk de afgelopen jaren getekend heeft, dan is het de eindeloze rij grote en kleine misdragingen tegen de menselijkheid. Er was de gluurder – en erger – bisschop Gijsen op het jongenspensionaat Bleijerheijde, er waren de ondervoede babylijkjes in de beerput . Maar er zijn ook de verschroeiende . Jeroen Brouwers (Foto Vincent Mentzel). Hij was volgens hen onhandelbaar geworden omdat hij heimwee had naar zijn geboorteland Indië en maar niet kon wennen aan het Hollandse keurslijf waar hij sinds . Dank u voor deze tuchtiging. Recensie door Vic Veldheer. De jury bestaat uit Nederlandse en Vlaamse recensenten onder wie Daniëlle Serdijn van de Volkskrant en programmamaker Wim Brands.

Oud-politica Andrée van Es was juryvoorzitter.

In een door kloosterlingen geleid jongenspensionaat vindt in de jaren vijftig van de vorige eeuw seksueel misbruik, sadisme en vernedering plaats. De roman geeft een cynisch beeld . Van de zeventien recensies die ik in eerste instantie ter voorbereiding van deze. En in een interview in het Volkskrant Magazine van december zegt de. Het zuidoosten van Nederlan de jaren vijftig van de twintigste eeuw, een mannenkloostergemeenschap met jongenspensionaat: broeder . Hij is ontheven uit zijn functie als docent Duits, veel meer dan toezicht houden vertrouwt men – de mannen die het voor het zeggen hebben – niet meer toe. In ditzelfde jaar wordt Brouwers onderscheiden met de Prijs der Nederlandse Letteren voor zijn gehele oeuvre.

Van de uitreiking, waarbij Brouwers vanwege zijn broze gezondheid zelf niet . Nu nog kan ik er niet zonder huiver aan terugdenken. Eerlijker omtrent mijn eigen werk, . Naast een lijst van de tien beste cabaretvoorstellingen maakte Het Parool, een krant met een roemruchte geschiedenis wat betreft theaterrecensies , ook. Het hout , de jongste roman van Brouwers, werd unaniem jubelend ontvangen. Buitengewoon, deze Brouwers. Het draait en wielt op alle niveaus vernuftig in elkaar.

Op elke bladzijde van Het hout is een wonder te vinden, een vondst groot of klein, maar zo gaaf dat een buiginkje nauwelijks te onderdrukken is.