Houten heipalen met betonopzetter

Op de paal komt dan een verlengstuk, de betonopzetter , om de afstand tussen de houten paalkop en de funderingsbalk te overbruggen. Ook kan een tijdelijke betonopzetter op de heipaal worden . Heeft uw een lage belasting over te brengen naar de ondergrond? Dan kan de houten paal, eventueel met betonnen opzetter, wellicht een financieel voordeel voor uw fundering betekenen.

De houten paal is door de eeuwen heen al veelvuldig toegepast. Hoewel tegenwoordig veelal voor de prefab paal .

Ook tegenwoordig wordt er door ons nog altijd met KOMO-gekeurde houten palen geheid. In het algemeen past men houten palen toe bij constructies, die de houten heipalen niet meer belasten dan met tot 1kN (kilogram Newton) per paal. Wij leveren houten heipalen tegen lage prijzen. De heipalen worden gebruikt in funderingsconstructies.

Houten heipalen zijn ongeschilde palen van fijnspar. Bij deze oude ambachtelijke manier van heien, gaan de houten palen met behulp van het toevoegen. Bij onze houten palen met betonopzetter wordt er een betonnen stuk bovenop de houten heipalen geplaatst.

De betonopzetter zorgt ervoor dat de houten paal volledig beneden de grondwaterspiegel wordt gehouden om eventuele houtrot tegen te gaan. De lengte van de opzetter varieert van 1.

Dan is een ter zake kundige inspectie altijd aan te raden. Funderingsproblemen kunnen ontstaan bij alle typen funderingen. De resterende (geotechnische) draagkracht van bestaande houten funderingspalen. In dit onderzoek beperken we ons op . Gespecialiseerd heiwerk geschikt voor kleine ruimtes.

Een fundering van houten palen? Een oplanger is een betonnen opzetstuk dat bij een houten paalfundering zó in de grond wordt geheid dat de bovenkant van de houten heipaal altijd onder de laagste grondwaterstand blijft ( tegen houtrot). De oplanger is daarmee het verbindingsstuk tussen paal en . Ik ben bekend met het laten slaan van stalen buispalen en (naald) houten heipalen met betonopzetter.

De (naald)houtenheipalen heb ik al eerder (mee) laten slaan voor terassen tijdens plaatsing van een aanbouw. Dit was al aanzienlijk goedgoper dan stalen buispalen en een prachtige oplossing voor . Vervolgens wordt er alsnog een betonopzetter gebruikt om de afstand tussen het grondwater en het maaiveld te overbruggen. In sommige landen maakt.

Betonnen heipalen kunnen daarentegen wel zwaar belast worden. Houten palen kunnen namelijk niet heel zwaar belast worden.