Het hout jeroen brouwers

Brouwers schreef het boek nadat zijn moeder was overleden, met het doel zijn kampjaren in Batavia te verwerken. Ontbrekend: hout bezonken rood samenvatting bezonken rood recensie geheime kamers het is niets jeroen brouwers datumloze dagen bezonken rood pdf Mensen zochten ook naar Het hout – Jeroen Brouwers – Cobra. Een zesentwintigjarige jongeman is op een manier die hij zelf nauwelijks begrijpt van extern tot intern leraar Duits, en uiteindelijk bijna geruisloos tot lekenbroeder in een Franciscaanse kloosterschool “gepromoveerd”.

Nee, trouwens, zelfs dan niet. Ik vind Het hout niet alleen een vermoeid nihilistische karikatuur van het katholicisme, maar ook literair gezien een volstrekt onevenwichtig boek, met een zouteloos en voorspelbaar verhaal en platte, ongeloofwaardige personages.

In ditzelfde jaar wordt Brouwers onderscheiden met de Prijs der Nederlandse Letteren voor zijn gehele oeuvre. Hoe dan ook: mij interessert de biografie van Jeroen Brouwers zeer. Dit is een direkt gevolg van mijn bewondering voor zijn werk – en overigens voel ik mij nog lang geen meneer.

Bovendien vraagt de auteur zich om de zoveel tijd of de internetrevolutie met zijn , zijn blogs en zijn gedownload werkelijk ergens toe hebben geleid. Zijn ouders waren inmiddels verhuisd naar Delft. Hij was volgens hen onhandelbaar geworden omdat hij heimwee had naar zijn geboorteland Indië en maar niet kon wennen aan het Hollandse keurslijf waar hij sinds . In een monoloog kijkt de naamloze, wat sullige, karakterloze hoofdpersoon op zijn leven terug.

Vanaf de eerste dag van zijn huwelijk voelt hij zich als een rat in de val.

Tegen zijn wil wordt een zoon geboren. De zoon wenst later geen contact. In veertig jaar ontmoeten zij elkaar maar een paar keer. Een broeder is getuige van seksueel misbruik en vernedering van jongens in een pensionaat bij een mannenkloostergemeenschap, maar zwijgt hierover net als iedereen. Eerste roman over sexueel jeugdmisbruik in de katholieke kerk.

Sluit over 7d 14u 23m 00s. Reeks: Nummer in reeks: Brouwerij: VorRond. Onze leesclub leest op maart Het Hout van Jeroen Brouwers. Wie kan ons helpen aan de nodige exemplaren?

Voor elke bevestiging volgt een impala. Works by Jeroen Brouwers. In een door kloosterlingen geleid jongenspensionaat vindt in de jaren vijftig van de vorige eeuw seksueel misbruik, sadisme en vernedering plaats. Broeder Bonaventura is er getuige van en zwijgt zoals iedereen.

Maakt dit hem medeplichtig? Het hout geeft een indringend beeld van de misdaden en de hypocrisie in de .