Fsc logo

GrolschHet FSC-keurmerk is beschermd en geregistreerd. Aan het gebruik worden daarom eisen gesteld. Find out how to use them. There are three types of FSC on-product labels – FSC 1, FSC Mix and FSC Recycled. Learn why the FSC tree logo is important and what the differences between the labels are.

Een korte uitleg over het FSC logo en de toepassing ervan.

Promotioneel gebruik van het FSC logo. Het label is van toepassing op hout en afgeleide producten, waaronder heel wat papiertoepassingen. Eisen aan plaatsing van het FSC logo : 1. Formaat: Portrait (staand) min. Landscape (liggend) min. Uitzondering: productie met uitsluitend pms, . Het FSC -keurmerk stelt strenge eisen: Bossen met een hoge natuurwaarde en kwetsbare bosgebieden worden met rust gelaten.

Houtkap langs waterlopen en op steile hellingen mag niet vanwege kans op erosie. Na het kappen van bomen moet het bos de kans krijgen zich te .

We are an international non-profit organisation dedicated to promoting responsible forestry. FSC certifies forests all over the world to ensure they meet the highest environmental and social standards. FSC is een keurmerk voor verantwoord bosbeheer.

When you see this logo , you can . Hout met een FSC – logo is geproduceerd volgens strenge regels voor bescherming van de natuur, legaliteit, en de rechten van de lokale bevolking en arbeiders. Klik hier voor informatie over het logo en gebruik. Welke producten, FSC houdt een lijst bij van gecertificeerde drukkers en papierleveranciers.

Forest Stewardship Council of de Raad voor Goed Bosbeheer. Meer (consumenten)informatie over hout en papier met het . Join over 0changemakers from organisations like Amnesty . You grab the multi-pack of toilet paper. It involves an inspection of the forest management by an independent organization to check that it passes the internationally agreed FSC Principles and Criteria of good forest management.

To sell material from an FSC certified forest with the FSC logo , a forest manager must also achieve FSC chain of custody certification.