Fsc label betekenis

Een correct FSC label bestaat uit de volgende elementen: 1. Type FSC product (1, Mix of Recycled) 4. Forest Stewardship Council ( FSC ) is een non-profitorganisatie met een hoofdkwartier in Bonn in Duitsland. Houtkap langs waterlopen en op steile hellingen mag niet vanwege kans op erosie. Na het kappen van bomen moet het bos de kans krijgen zich te .

Hierdoor zijn ze uiteraard gemakkelijk herkenbaar voor de eindconsument. Een overzicht van de verschillende FSC labels en hun betekenis vindt u hieronder. Keurhout-Duurzaam label kan worden aangeboden.

FSC is een keurmerk voor verantwoord bosbeheer. Hout met een FSC – logo is geproduceerd volgens strenge regels voor bescherming van de natuur, legaliteit, en de rechten van de lokale bevolking en arbeiders. Ken jij de betekenis van de FSC – label op onze verpakkingen?

Binnen het FSC-systeem bestaan er verschillende labels voor op de producten die elk corresponderen met een specifieke FSC claim.

Deze FSC claim is vooral van belang voor een juiste administratie in . Ondanks deze flagrante mensenrechtenschendingen kregen de plantages van de New Forest Company toch het FSC – label. Hout, hernieuwbaar en recyclebaar, behoort tot de meest milieuvriendelijke materialen. Behalve wanneer de productie hiervan samen gaat met ontbossing en bedreiging van diersoorten.

Om de aarde te beschermen tegen de desastreuze gevolgen, zijn er wereldwijd diverse kwaliteitslabels in het leven . Berichten over label geschreven door greenwayoflife. Deze producten worden geproduceerd met hout afkomstig uit verantwoord beheerde bossen en zijn te herkennen aan het FSC – logo op de verpakking. Nordic Swan is het officiële.

Wat frapant is, is dat dergelijke bedrijven moeiteloos het internationaal gerenomeerde FSC – label verkrijgen en daarmee een uitstekende marketingstool op zak hebben . Bossen of delen van bossen met grote sociale, culturele, landschappelijke, geschiedkundige, religieuze betekenis , waardevolle traditionele. Alle relevante taksen worden betaald;. Deze laatste bewijzen dienen duidelijk gedocumenteerd te worden.

Hout- en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC – label. Om er zeker van te zijn dat producten met dit keurmerk daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komen, moeten alle schakels in de handelsketen van het product worden gecertificeerd. Beschikbare producten met een FSC- of PEFC-label. Geeft aan dat het product uit 1.

This policyprogramme is printed with organic inks on FSC mixed sources paper. Dit beleidsprogramma is vervaardigd met gebruik van biologische inkt en gedrukt op FSC mixed sources papier. PEFC is een label aanwezig op houtproducten dat een duurzaam bosbeheer garandeert. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen geluid binnen een bepaalde ruimte (waarbij de combinatie van materialen een rol van betekenis speelt) en overdracht van . Canon FSC Dit keurmerk geeft aan dat het papier is gemaakt van hout, afkomstig uit een duurzaam beheerd bos. Pas als zowel het bosbeheer als de handelsketen aan de door FSC- gestelde eisen voldoen, mogen houtproducenten en papierleveranciers het FSC – logovoeren.

Er zijn verschillende FSC – labels van toepassing op hout en papier: Voor een product waarvan al het hout afkomstig is uit FSC-gecertificeerde bossen wordt het 1label toegepast. Ontbrekend: betekenis Wat betekenen de verschillende papierkeurmerken? FSC , FSC staat voor Forest Setwardship Council.

Zo erkent FSC de inzet van bedrijven die kiezen voor verantwoord hout en papier en helpen de betekenis van het FSC – label uit te dragen. Het papier voldoet onder .