Duurzaam hout fsc

Hout is echter ook een duurzame grondstof mits afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Met de unieke aanpak van een gelijke stem voor de ecologische, sociale en economische belangen is het FSC -certificeringssysteem voor het WNF de beste manier om bossen verantwoord te beheren en zo het hout als grondstof . De belangrijkste manier om ontbossing tegen te gaan is het instellen van beschermde gebieden, waar houtkap niet is toegestaan. Maar door de groeiende wereldbevolking stijgt ook de vraag naar grondstoffen, zoals hout.

Om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen, is het belangrijk dat hout op.

FSC (Forest Stewardship Council) is het eerste internationale keurmerk met strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer, gesteund door overheden, bedrijven en milieuorganisaties. Het kent twee niveaus, waarbij FSC 1 garandeert dat het hout volledig uit verantwoord beheerde bossen komt. Onder PEFC vallen verschillende keurmerken. Daarnaast is het handelsketen controlesysteem (CoC) van Keurhout (KH) toegelaten tot het duurzaam inkoopbeleid. De keurmerken hanteren een eigen systematiek en zijn beiden goedgekeurd binnen het duurzaam.

Hout is niet alleen een belangrijk bouwproduct, het is ook een belangrijke grondstof voor andere producten zoals papier, meubels, speelgoe. Om de druk van houtwinning op het milieu te verminderen, wordt er meer en meer aan duurzaam bosbeheer gedaan.

Maar hoe kunt u weten of het product dat u . PEFC is een label dat de consument garandeert dat het hout of het papier zijn herkomst heeft in duurzaam beheerde bossen. Je ziet ze opduiken op papier, hout en zelfs in kledij: labels die aangeven of het hout dat in het product verwerkt is, duurzaam geproduceerd werd. Denk maar aan het FSC -label (Forest Stewardship Council), of het PEFC-label (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes). Op de Nederlandse markt wordt ook hout met het Keurhout – Duurzaam label aangeboden.

Keurhout is echter geen certificeringsysteem, maar beoordeelt individuele certificaten en toetst voor de Nederlandse markt de betrouwbaarheid van certificaten. Het FSC -certi- ficaat garandeert dat het hout uit een duurzaam beheerd bos komt, waarbij zowel de milieu- als sociale aspecten worden gecontroleerd. FSC is eigenaar van een generieke standaard bestaande uit Principes en Criteria voor verantwoord bosbeheer en een standaard voor de handelsketen.

Een certificaat voor duurzaam geproduceerd hout geeft de verzekering dat het betreffende hout afkomstig is uit een bos dat gecertificeerd is voor duurzaam bosbeheer. FSC hout heeft het keurmerk voor duurzaam bosbeheer. De FSC -raad stimuleert zo verantwoord bosbeheer.

Al ons hout is duurzaam FSC hardhout. Hout met een FSC keurmerk voldoet aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout. FSC -gecertificeerd hout kan hierdoor worden gebruikt om een verantwoorde invulling te geven aan het duurzame inkoopbeleid van de Nederlandse Overheid. Meer informatie hierover is te vinden op de website .

U bent zelfs één van de hoofdrolspelers, want uiteindelijk bent u het die kiest voor gelabeld hout uit duurzaam beheerde bossen. Dutch Timber Procurement. De commissie beoordeelt bestaande certificatiesystemen. FSC Nederland en PEFC Nederland maken zich ernstig zorgen over de aanpak en ambities van de Nederlandse overheid betreffende duurzaam hout.

Dit staat in een gezamenlijke brief aan Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma. FSC en PEFC internationaal geaccepteerd. Zo worden grote kansen gemist als het gaat om de . Wanneer er enkel nog duurzaam tropisch hout wordt toegepast in Nederlan dan wordt tot €3miljoen bespaard aan schade aan klimaat en biodiversiteit door ontbossing (1).

Met deze impacttool krijgen bedrijven en . Voor de toetsing en controle daarvan schakelen zowel PEFC als FSC onafhankelijke certificerende instellingen in. Zowel FSC als PEFC houden, ieder op hun eigen wijze, rekening met sociale, economische en milieuaspecten.